Předsedovi ČsOL br. Jožovi Davidovi byla odhalena pamětní deska

Jedna z nejvýraznějších osobností dějin Československé obce legionářské se dočkala uznání ve svých rodných Kylešovicích.

U příležitosti 130. výročí od narození br. Joži Davida byla v pondělí 17. února odhalena pamětní deska významnému představiteli Československé obce legionářské. Záměr, iniciovaný Jaroslavem Burdou, zakladatelem Slezské univerzity v Opavě, a Břetislavem Tůmou, si rychle získal širokou podporu, ke které se připojila i Jednota ČsOL v Opavě a Jednota ČsOL Moravskoslezského kraje.

Slavnostní akt se setkal se zájmem Opavanů. V jeho průběhu se slova ujal jak hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, tak primátor Opavy Zdeněk Jirásek. Za ČsOL promluvil br. Tichomír Mirkovič a tajemník ČsOL br. Filip Procházka. Mezi zástupci Armády ČR, Matice slezské a dalších organizací byli přítomni i bratři z ČsOL v dobových stejnokrojích. Pěvecký sbor ze Stěbořic zapěl slezské písně a celou událost zakončil zpěvem Československé hymny.

Br. Joža David se narodil v Kylešovicích, v dnešní městské části Opavy, dne 17. února 1884 a velmi záhy se zapojil do politického života v Opavě, což bylo důvodem, proč byl před maturitou vyloučen z opavského gymnázia. Již jako 18letý zakládal základní organizaci České strany národně sociální v Opavě a vystupoval poté jako řečník na politických manifestacích a táborech lidu. Před první světovou válkou pracoval jako redaktor v celé řadě novin – brněnském Pokroku, mostecké Stráži českého severu, mladoboleslavské Obraně lidu a jiných.

Po vyhlášení války musel narukovat k rakousko-uherskému 1. pěšímu pluku, se kterým byl odeslán na východní frontu proti Rusku. V květnu 1915 přeběhl do zajetí a prošel několika zajateckými tábory, ve kterých po svém vstupu do československé legie agitoval mezi Čechy a Slováky a vyzýval je rovněž k zahraničnímu odboji proti Habsburské monarchii. Jako člen Odbočky Čs. národní rady na Rusi se účastnil všech nejdůležitějších politických jednání o čs. odboji v Rusku a jeho koordinaci s pařížskou centrálou vedenou T. G. Masarykem.

Celá prvorepubliková éra ČsOL je s br. Jožou Davidem úzce spojena, neboť byl jejím dlouholetým tajemníkem a vzhledem ke své oblíbenosti mezi bratřími se neúnavně účastnil celé řady legionářských událostí.  Byl rovněž jedním z poslanců zastupujících v Národním shromáždění ČSR legionáře, coby zakladatele státu.

Na počátku války odešel do zahraničí a organizoval pomoc uprchlíkům, kteří proudili přes Jugoslávii, Řecko a Palestinu. V Londýně se připojil ke skupině politiků a důstojníků kolem Edvarda Beneše a zapojil se do práce zahraničního odboje. I zde zůstal věren ČsOL, když se stal předsedou Svazu čsl. legionářů v Anglii. Jeho další smýšlení se projevilo již za války jeho vstupem do prosovětského Slovanského výboru. V době třetí republiky se stal jedním z nejvyšších ústavních činitelů, když od podzimu 1945 zastával funkci předsedy Prozatímního, a o rok později Ústavodárného národního shromáždění.

Při únorovém převratu veřejně nevystoupil a zastával neutrální pozici, čímž přispěl k nástupu komunistického režimu. Brzy se však sám dostal pod dohled Státní bezpečnosti. Zemřel v období Pražského jara 21. dubna 1968.

text Jiří Filip, foto Martin Kůs

Předseda ČsOL b...
Předseda ČsOL br. Joža David
Předsedovi ČsOL...
Předsedovi ČsOL br. Jožovi Davidovi byla odhalena pamětní deska
Předsedovi ČsOL...
Předsedovi ČsOL br. Jožovi Davidovi byla odhalena pamětní deska
Předsedovi ČsOL...
Předsedovi ČsOL br. Jožovi Davidovi byla odhalena pamětní deska
Miroslav Novák,...
Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje
Jaroslav Burda,...
Jaroslav Burda, iniciátor odhalení pomníku
Tomáš David, vn...
Tomáš David, vnuk Joži Davida
Bratr plk. v. v...
Bratr plk. v. v. Jaroslav Žáček seznámil přítomné s životem Joži Davida
Bratr Tichomir ...
Bratr Tichomir Mirkovič, účastník partyzánské války v Jugoslávii
Nový tajemník Č...
Nový tajemník ČsOL Filip Procházka
Předsedovi ČsOL...
Předsedovi ČsOL br. Jožovi Davidovi byla odhalena pamětní deska
Válečný veterán...
Válečný veterán plk. v. v. Andrej Koba
Válečný veterán...
Válečný veterán čet. v. v. Miloslav Šafrán
Ředitel KVV Ost...
Ředitel KVV Ostrava plk. Ing. Jaroslav Hrabec
Bratr pplk. v. ...
Bratr pplk. v. v. Pavel Skácel, předseda Jednoty ČsOL Moravskoslezského kraje
Čestná stráž př...
Čestná stráž příslušníků 53. pluku průzkumu a elektronického boje
Bratr pplk. v. ...
Bratr pplk. v. v. Václav Krejčí, předseda Jednoty ČsOL v Opavě
Předsedovi ČsOL...
Předsedovi ČsOL br. Jožovi Davidovi byla odhalena pamětní deska
Předsedovi ČsOL...
Předsedovi ČsOL br. Jožovi Davidovi byla odhalena pamětní deska
Předsedovi ČsOL...
Předsedovi ČsOL br. Jožovi Davidovi byla odhalena pamětní deska