Bruntál a T. G. Masaryk

Dne 7. března 2014 jsme si připomněli 164. výročí narození našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka. Prezidentem se stal 14. listopadu 1918 po rozpadu Rakouska-Uherska a vnitřní uspořádání nového státu na mapě Evropy nebylo jednoduché včetně národnostních problémů.

Separatistické snahy byly mocensky potlačeny, ale příslušnost k novému státnímu uspořádání se rodila jen velmi pomalu. Jedním z opatření vlády bylo poskytnutí jistých výhod těm obcím, které pojmenují významné místo po prezidentu republiky nebo mu postaví pomník. Bruntál pak patřil k těm obcím, které po něm pojmenovaly největší náměstí ve městě. Bývalé Hlavní náměstí se tak až do zabrání pohraničí německou armádou jmenovalo Masarykovo náměstí. Dne 7. května 1945 byl tento název náměstí vrácen a vydržel až do roku 1948.

Malou vzpomínkovou slavnost uspořádala 7. března 2014 Jednota Československé obce legionářské Bruntál „34. pěšího pluku střelce Jana Čapka“. U Gabrielova domu a obrazu prvního prezidenta jsme symbolicky podrželi kytičku a v salonku restaurace Terezka jsme vyslechli referáty k životu a dílu T. G. Masaryka a k historii pojmenování bývalého Hlavního náměstí v Bruntále.

Připravil: Pavel Rapušák, tajemník Jednoty ČsOL Bruntál