Připomínka těch, kteří to nevzdali a bojovali v Břeclavi

Jednota ČsOL v Břeclavi uspořádala v sobotu 15. března u pamětní desky v centru města připomínku těch, kteří se nesmířili s okupací zbytku naší země v roce 1939 a rozhodli se na vlastní pěst s nacisty bojovat – ať už v odboji nebo v některé z československých jednotek v zahraničí.

Seznam břeclavských rodáků, kteří se do boje zapojili, čítá na sto jmen. Z té stovky vyčnívají především jména čtyř parašutistů, kteří byli vysazeni do protektorátu – Pavelka, Kobzík, Cupal a Černota. Připomenuli jsme si také tankistu Helešice, který padl u Dunkerque a břeclavského rodáka podplukovníka Metoděje Šimka, který se zapojil do odbojové organizace Obrana národa a byl nacisty popraven.

Na akci se sešlo na dvacet zástupců veřejnosti různého věku, kteří zapálili svíčky u pamětní desky. Je potěšitelné, že ve větrný a deštivý den přišli i veteráni a starší členové břeclavské ČsOL. V neposlední řadě je třeba připomenout, že této události byl přítomen i starosta města Břeclavi MUDr. Oldřich Ryšavý.

text: Michal Uher