Ze zasedání Republikového výboru ČsOL

Republikový výbor ČsOL, který zasedal v sobotu 12. dubna 2014 v pražském hotelu Legie, zbilancoval loňské hospodaření, schválil letošní činnost a vypořádal se s původci mediálních útoků na legionářskou obec a její vedení.

Republikový výbor je nejvyšším orgánem Československé obce legionářské mezi jejími sněmy a tvoří jej zástupci všech jednot a další členové volení sněmem. Výbor realizuje usnesení sněmu, plní uložené úkoly, vykládá stanovy a zejména rozhoduje o hospodaření a rozpočtu.

Zasedání Republikového výboru se účastnilo jeho 51 členů a další zvaní hosté. Účastníci podrobně projednali hospodaření obce legionářské, vyhodnotili loňský rozpočet a schválili letošní. Výbor byl informován o čerpání dotací, aktualizoval plán činnosti na rok 2014 a vzal na vědomí zprávu Ústřední revizní komise ČsOL, která poukázala zejména na to, že obec poškozují sami její členové nesmyslnými mediálními vyjádřeními.

Kauza reportáže České televize v pořadu Události, která informovala o údajném sporu v ČsOL, se nesla v mnohých příspěvcích a diskuzích členů republikového výboru. Během jednání byla dopodrobna vysvětlována situace hospodaření a rozhodování v ČsOL a průběžně vyvráceny všechny lži, které se o ČsOL mediálními cestami šíří. Bohužel vysvětlení nenašla odezvu pouze u původců pomluv, kteří přes nezvratné důkazy, že médiím sdělovali lži a že hospodaření ČsOL je v pořádku, stále tvrdili svou a snažili se ostatní přesvědčit, že nepoškodili ČsOL a její odkaz.

Republikový výbor se na základě bouřlivé, ale kultivované diskuze rozhodl vyloučit ze svých řad pány Emila Ligače a Emila Cigánika. Bývalí bratři nebyli příliš přesvědčiví v obhajobě svých kroků ani argumentů a ke své podpoře nezískali mnoho hlasů. Republikový výbor oba vyloučil jasnou většinou.

Miloš Borovička, tiskový mluvčí ČsOL, foto: Ladislav Lenk

 

Ze zasedání Rep...
Ze zasedání Republikového výboru ČsOL
Ze zasedání Rep...
Ze zasedání Republikového výboru ČsOL
Ze zasedání Rep...
Ze zasedání Republikového výboru ČsOL
Ze zasedání Rep...
Ze zasedání Republikového výboru ČsOL
Ze zasedání Rep...
Ze zasedání Republikového výboru ČsOL
Ze zasedání Rep...
Ze zasedání Republikového výboru ČsOL
Ze zasedání Rep...
Ze zasedání Republikového výboru ČsOL
Ze zasedání Rep...
Ze zasedání Republikového výboru ČsOL
Ze zasedání Rep...
Ze zasedání Republikového výboru ČsOL
Ze zasedání Rep...
Ze zasedání Republikového výboru ČsOL