Památce jednoho ze zakladatelů samostatného čs. státu

V pátek 2. května 2014 se v Petřínských sadech v Praze uskutečnilo vzpomínkové shromáždění k 95. výročí tragické smrti generála Milana Rostislava Štefánika. Zúčastnili se ho ústavní činitelé, představitelé veřejného a politického života, Ministerstva obrany ČR a Generálního štábu AČR, zástupci Společnosti M. R. Štefánika a představitelé veteránský a občanských sdružení a organizací z České i Slovenské republiky.

Byli mezi nimi mj. velvyslanec Slovenska v ČR Peter Weiss, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Petr Gazdík, náměstek ministra obrany Bohuslav Dvořák, velitel Vzdušných sil AČR brigádní generál Libor Štefánik. Přítomní uctili památku jednoho ze zakladatelů samostatného československého státu položením věnců a kytic k pomníku M. R. Štefánika. Za Československou obec legionářskou věnec položil člen Předsednictva Republikového výboru ČsOL br. Milan Mojžíš.

V následujících vystoupeních řečníci připomněli význam osobnosti M. R. Štefánika a jeho zásluhy o čs. stát a upřímně zavzpomínali na člověka, který sehrál spolu s T. G. Masarykem a E. Benešem snad nejdůležitější roli při vzniku Československé republiky. Připomeňme, že astronom, filozof, slovenský politik, generál francouzské armády, organizátor československých legií a první ministr vojenství Československa Milan Rastislav Štefánik se narodil 21. července 1880 ve slovenských Košáriskách. Po vystudování astronomie a filozofie odešel v roce 1904 do Francie. Zasloužil se o rozšíření astronomické a meteorologické sítě v Asii, Africe a Jižní Americe. Po vypuknutí 1. světové války vstoupil do francouzské armády a jako letec bojoval ve Francii a v Srbsku. V letech 1914–1918 organizoval čs. legie v Srbsku, Rumunsku, Rusku a v Itálii a v roce 1918 také protisovětskou intervenci na Sibiři. Byl členem Národní rady v Paříži a 14. 10. 1918 se stal prvním (a také posledním) ministrem vojenství Československa v prozatímní čs. vládě v Paříži. Žel, svého návratu do samostatného čs. státu, o jehož vznik se tolik zasloužil, se tento výjimečný člověk nedočkal. Při cestě do vlasti, 4. května 1919, zahynul u Bratislavy při letecké havárii.

Text a foto: Ladislav Lenk

Památce jednoho...
Památce jednoho ze zakladatelů samostatného čs. státu
Památce jednoho...
Památce jednoho ze zakladatelů samostatného čs. státu
Památce jednoho...
Památce jednoho ze zakladatelů samostatného čs. státu
Památce jednoho...
Památce jednoho ze zakladatelů samostatného čs. státu
Památce jednoho...
Památce jednoho ze zakladatelů samostatného čs. státu
Památce jednoho...
Památce jednoho ze zakladatelů samostatného čs. státu
Památce jednoho...
Památce jednoho ze zakladatelů samostatného čs. státu
Památce jednoho...
Památce jednoho ze zakladatelů samostatného čs. státu
Památce jednoho...
Památce jednoho ze zakladatelů samostatného čs. státu
Památce jednoho...
Památce jednoho ze zakladatelů samostatného čs. státu