Nová kniha o ČsOL v exilu

Málo známou kapitolu dějin ČsOL přibližuje nová publikace, která je v dané tématice svým záběrem průkopnickou prací.

Ve čtvrtek 17. dubna 2014 proběhlo v prostorách Zaháňského salonku Valdštejnského paláce v Praze, sídle Senátu PČR, slavnostní setkání u příležitosti prezentace nové knihy Československá obec legionářská v exilu 1949–1989. Na organizaci se společně se senátním Výborem pro vzdělávání, kulturu, lidská práva a petice podílela ČsOL, Odbor pro válečné veterány MO a Univerzita obrany.

První vystoupení patřilo profesoru Františku Hanzlíkovi, jenž je společně s docentem Karlem Konečným a doktorkou Ivanou Polley spoluautorem publikace. V necelé půlhodině shrnul prof. Hanzlík základní problematiku československého vojenského exilu organizovaného v rámci ČsOL a věnoval se i širším otázkám zahraničního působení exulantů v éře komunistického režimu.

Následně vystoupil se svou zdravicí předseda senátního Výbor br. PhDr. Jaromír Jermář, který zdůraznil roli československých legionářů nejen z první, ale i z druhé světové války a jejich nekončící zájem o demokratické poměry ve vlasti, ať již zůstali doma, nebo působili v exilu.

Závěrečné slovo měl místopředseda ČsOL br. MUDr. Jindřich Sitta, který velice ocenil vydání publikace a zdůraznil, že je jejím prostřednictvím zaplňováno jedno z bílých míst dějin ČsOL. Připomněl rovněž, že i takovéto publikace přispívají k lepšímu pochopení role ČsOL v československé, potažmo české historii a pomáhají posilovat uvědomělý postoj k jejímu dalšímu směřování.

Po projevech již následoval slavnostní akt „křtu“ publikace, kterého se coby kmotři zhostili br. Jaromír Jermář, státní tajemník MO ČR Mgr. Daniel Koštoval a br. místopředseda Jindřich Sitta. S prof. Hanzlíkem již ČsOL navázala spolupráci i na dalších projektech, jež budou mít za úkol mapovat dějiny obce legionářské.

text br. Jiří Filip, foto br. Jiří Charfreitag

Před zahájením ...
Před zahájením oficiálního programu
Před zahájením ...
Před zahájením oficiálního programu
Na křtu hrála i...
Na křtu hrála i cimbálovka v podání VÚS Ondráš
Prezentace pana...
Prezentace pana prof. Hanzlíka
Z prezentace pa...
Z prezentace pana prof. Hanzlíka
Proslov br. sen...
Proslov br. senátora Jaromíra Jermáře
Br. senátor Jar...
Br. senátor Jaromír Jermář
Proslov br. mís...
Proslov br. místopředsedy ČsOL Jindřicha Sitty
Slavnostní chví...
Slavnostní chvíle křtu
Knihu křtí stát...
Knihu křtí státní tajemník MO Daniel Koštoval
Br. mistopředse...
Br. mistopředseda Sitta křtil moravskou slivovicí dle zvyku jednoho z autorů prof. Hanzlíka
Slavnostní příp...
Slavnostní přípitek na závěr slavnostního setkání