Předseda poslanecké sněmovny pokřtil vzpomínky příslušníka České družiny

Deník legionáře Adama Kříže, starodružiníka pocházejícího z Malenovic na Uherskobrodsku, se stal druhou knihou, kterou vydala Československá obec legionářská v rámci Edice pamětí. Slavnostní událost se odehrála v reprezentačních prostorech Poslanecké sněmovny PČR.

Prezentace knihy s názvem Starodružiník pod prvním praporem se uskutečnila ve středu 14. května 2014 v reprezentačních prostorech Poslanecké sněmovny PČR a záštitu nad celou událostí převzal předseda poslanecké sněmovny Jan Hamáček.

Pan předseda, který svůj projev zahájil srdečným přivítáním: „Vážení hosté, milí legionáři a dovolte mi oslovit Vás tak, jako se mezi sebou oslovujete Vy sami, milé sestry a bratři!“, dále uvedl: „V letošním roce si připomínáme sté výročí od vzniku první světové války, ve které se naši legionáři zachovali podle svého nejlepšího svědomí, odmítli se vrátit do vlasti, aby bojovali za Habsburskou monarchii a raději volili dobrovolný vstup do armád států Dohody, aby v jejich řadách vybojovali své vlasti svobodu. Daleko od svých rodin riskovali vlastní život a zdraví za ideál, jehož dosažení bylo na samém začátku války zcela nepředvídatelné. (...) Vím o aktivitách Československé obce legionářské, na nichž se Vaše sdružení podílí, vím o projektu Legie 100, na němž máte rovněž podíl, a vím také o tom, že se staráte o hroby a pomníky padlých. Organizujete bojové ukázky a přispíváte svými vzpomínkami, ať už na besedách nebo i v knižní podobě k tomu, aby památka na slavnou etapu legionářské minulosti zůstala zachována i v myslích dnešní mladší generace. Zachováním legionářských tradic se nám dostává od Vás v podstatě jakéhosi národního bohatství, ze kterého si bereme dodnes poučení, ale zároveň získáváme sebevědomí postavené na vzoru a odvaze našich předků.

Br. místopředseda Jindřich Sitta, jenž vystoupil se svým projevem po předsedovi sněmovny, mimo jiné řekl: „Další svědectví o vítězném boji Čechů a Slováků na straně dohodových států v první světové válce dnes obohacuje českou knihovnu. Tím cennější je tato kniha, uvědomíme-li si, že nám v ní bratr Adam Kříž přibližuje vznik vůbec první české jednotky, která na samotném počátku světového konfliktu pozvedla prapor zahraničního odboje proti Habsburské monarchii. Právě letos oslavíme sté výročí přísahy této jednotky, která do československých dějin vstoupila pod názvem Česká družina. (...) Tradice našeho dnešního státu vyrůstá z demokratického a humanistického odkazu československých legionářů, kteří dobrovolně vstupovali do československého vojska nejen v tehdejším carském Rusku, ale i ve Francii a Itálii. Vydobyli svému národu svobodu a byli připraveni ji hájit i v boji s nacistickým a komunistickým totalitním režimem. Úspěchem projektu LEGIE 100 bude, pokud se povědomí o legionářských tradicích stane živou součástí povědomí co nejširší veřejnosti nejen v České, ale i Slovenské republice. Hrdinům, jakým byl bratr Adam Kříž, jsme vděčni za naši nynější svobodu, a to je i zákonitý důvod, díky kterému se od nich budeme mít vždy co učit a čím se inspirovat."

Na závěr promluvil vnuk legionáře Adama Kříže pan Radoslav Vlasák, který na setkání dorazil i se svými dcerami. Zdůraznil především, že nebýt Československé obce legionářské, těžko by se mu podařilo zajistit vydání vzpomínek. Od chvíle, kdy však rukopis objevil na půdě domu, věděl, že se mu do rukou dostalo něco výjimečného, co zaslouží, aby se dostalo mezi širokou veřejnost. Následoval přípitek třech hlavních aktérů a tím i byla kniha slavnostně pokřtěna.

Starodružiník Adam Kříž se narodil 25. února 1892 v Malenovicích, okres Uherské Hradiště. Ve své rodné obci, a později v Brně, kde absolvoval vyšší státní průmyslovou školu, byl organizován v Sokolu. V rakousko-uherské armádě nesloužil, ale již na konci srpna 1914 vstoupil v Kyjevě do 3. roty České družiny v hodnosti střelce. Později byl vzhledem k utrpěným zraněním a dočasné hospitalizaci přeřazen nejprve k vozatajské rotě a později k oddělení štábu čs. vojska jako písař. Za své bojové úspěchy byl vyznamenán Medailí sv. Jiří 4. stupně a Křížem sv. Jiří 3. stupně. Povyšován byl v průběhu bojů v Rusku a z Vladivostoku byl 35. lodním transportem evakuován již v hodnosti rotmistra. S ním ho do vlasti následovala i jeho žena Lydie Nikolajevna Zacharova z Tuly.

Z armády byl propuštěn 24. února 1921 a následně zaměstnán jako vrchní adjunkt, později inspektor Československých státních drah v Brně. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava byl nacisty 1. dubna 1940 coby ruský legionář suspendován. Z Brna se odstěhoval a byl zaměstnán v továrně na zámky a nástroje v Kroměříži. Zapojil se ve funkci velitele do odbojového hnutí v rámci 1. odbočného štábu v oblasti střední Moravy, krajského vedení v kraji Kroměříž. Dne 5. října 1944 byl však v Kroměříži obklíčen gestapem a při pokusu o útěk postřelen do nohy. Do 26. ledna byl vězněn v Kounicových kolejích v Brně, odkud byl transportován do koncentračního tábora Flossenbürg, kde mu bylo přiděleno vězeňské číslo 44232. Spolu s ostatními vězni byl naočkován skvrnitým tyfem a 8. března 1945 byl převezen do trestnice v Norimberku do vyšetřovací vazby v souvislosti s obviněním z přípravy velezrady. Zde jeden z našich prvních bojovníků za samostatný demokratický stát zemřel 13. března 1945. Starodružiník Adam Kříž byl pochován na hřbitově Südfriedhof v Norimberku.


 

Kniha, která vyšla nákladem 750 výtisků a má 231 stran, je k dostání na pražském Ústředí Československé obce legionářské za 150,- Kč. Kniha je doplněna několika desítkami dobových fotografií a rovněž kresbami E. Firlingra, které vytvořil pro zamýšlené, ale nerealizované vydání v době první republiky.

text br. Jiří Filip, foto br. Jiří Charfreitag a Stanislav Vejvar

Předseda poslan...
Předseda poslanecké sněmovny pokřtil vzpomínky příslušníka České družiny
Předseda poslan...
Předseda poslanecké sněmovny pokřtil vzpomínky příslušníka České družiny
Předseda poslan...
Předseda poslanecké sněmovny pokřtil vzpomínky příslušníka České družiny
Jan Hamáček, př...
Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny PČR
Předseda Jan Ha...
Předseda Jan Hamáček a čestná stráž praporu ČsOL
Mezi přítomnými...
Mezi přítomnými byli zástupci spolupracujících ministerstvech a zástupců partnerů projektu LEGIE 100
Při události by...
Při události byly předneseny dvě ukázky z válečných vzpomínek br. Kříže
První místopřed...
První místopředseda ČsOL br. Jindřich Sitta při projevu
Br. Jindřich Si...
Br. Jindřich Sitta, první místopředseda ČsOL
Pan Radoslav Vl...
Pan Radoslav Vlasák, vnuk starodružiníka Adama Kříže
Zleva: Radoslav...
Zleva: Radoslav Vlasák, Jan Hamáček a Jindřich Sitta při slavnostním přípitku
Předseda poslan...
Předseda poslanecké sněmovny pokřtil vzpomínky příslušníka České družiny
Předseda poslan...
Předseda poslanecké sněmovny pokřtil vzpomínky příslušníka České družiny
Společný snímek...
Společný snímek s panem předsedou PS PČR a místopředsedou ČsOL na závěr slavnostního setkání
Předseda poslan...
Předseda poslanecké sněmovny pokřtil vzpomínky příslušníka České družiny
Předseda poslan...
Předseda poslanecké sněmovny pokřtil vzpomínky příslušníka České družiny