Oficiální znak Československé obce legionářské

Vážené sestry, vážení bratři,

dne 1. července 2014 vstoupila v platnost nová podoba znaku naší organizace v černobílé a barevné variantě. Povinností každého člena, jednoty a orgánů obce legionářské je používat výhradně tento znak.

Jakékoli úpravy znaku (změna poměrů stran, záměna barev či úprava odstínů atd.) jsou přísně zakázány.

Smyslem opatření je především odstranit užívaní řady různých podob znaku a dovnitř i navenek vystupovat jednotně jako silná organizace. V neposlední řadě bylo třeba odstranit řadu chyb heraldických a jiných v dosud užívaných znacích a navrátit se k podobě znaku, jenž ČsOL užívala po svém založení roku 1921.

Ode dne 18. června 2014 je znak ČsOL registrován pod ochrannou známkou č. 338724 u Úřadu průmyslového vlastnictví a chráněn českým právem. Není tak např. možné umisťovat bez souhlasu ČsOL znak na pamětní, dekorační, umělecké či užitné předměty, knihy, razítka atd.

Znak je k dispozici ke stažení v obou variantách na internetových stránkách www.csol.cz v záložce O nás – Znak ČsOL.

Nový znak ČsOL
Nový znak ČsOL
Nový znak ČsOL
Nový znak ČsOL
Nový znak ČsOL
Nový znak ČsOL
Nový znak ČsOL
Nový znak ČsOL
Nový znak ČsOL
Nový znak ČsOL