III. ročník cykloprejazdu Košariská – Hodonín 2014

V dňoch 11.–13. 7. 2014 sa za ideálneho počasia uskutočnil tretí ročník cykloprejazdu Košariská – Hodonín. Akciu zorganizovala Československá obec legionárska, jednota Český Brod, Nadácia Milana Rastislava Štefánika, Bratislava a Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika, Košariská.

Podujatie spája rodiská Tomáša Garrigue Masaryka (* 7. 3. 1850, Hodonín) a Milana Rastislava Štefánika (* 21. 7. 1880, Košariská) a je zamerané na pripomenutie života a diela týchto dvoch našich významných osobností, ktoré sa spolu s Edvardom Benešom (* 28. 5. 1884, Kožlany pri Plzni) zaslúžili o vznik československých légií a o založenie Československej republiky v roku 1918.

Po ubytovaní v piatok 11. 7. v rekreačnom zariadení Partizán na Brezovej pod Bradlom sme si plány a trasu cykloprejazdu ujasnili v rámci večere v reštaurácii Belan.

Samotný cykloprejazd sa začal v sobotu 12. 7. o 10. 00 hodine pred Múzeom M. R. Štefánika (bývalá fara evanjelickej cirkvi a. v. a Štefánikov rodný dom) na Košariskách uvítacími slovami člena ČsOL, Jednota Český Brod, Ferdinanda Vrábela a čestného predsedu Nadácie M. R. Štefánika, profesora Jána Fusku, ktorí zdôraznili význam života a diela T. G. Masaryka a M. R. Štefánika a ich trvalý ideový odkaz pre nás i budúce generácie Čechov a Slovákov. Potom už nasledoval štart, ktorého sa zhostila starostka obce Košariská Anna Abramovičová – inak aktívna účastníčka prvého a tretieho ročníka cykloprejazdu.

Potom už nasledoval výstup na Bradlo a pietny akt pri Mohyle M. R. Štefánika a jeho dvoch talianskych druhov. Potom sa k účastníkom cykloprejazdu prihovorila primátorka mesta Brezová pod Bradlom Eva Ušiaková. Po prehliadke mohyly sme pokračovali  v jazde cez Brezovú pod Bradlom a miestnu časť Štverník do osady U Rehušov. Pri pomníku Slovenského národného povstania sme si urobili krátku prestávku, po ktorej nasledoval zjazd do obce Prietrž. Prvá zastávka v obci bola pri rodnom dome ruského legionára práporčíka (neskôr povýšeného na poručíka) Dušana Hatalu (*1. 12. 1893), veliteľa čaty v 12. rote 7. streleckého pluku „Tatranského“, ktorý padol v rámci bojov pri Bachmači vo Veľkej Doči 10. 3. 1918. Pri pomníku Dušana Hatalu a padlých rakúsko-uhorských vojakov v obci Prietrž nás privítala starostka obce Dagmar Blažková. Po pietnom akte sme pokračovali do obce Bukovec, kde sme sa pristavili pri zaujímavom pomníku padlých v 1. svetovej vojne a potom sme už smerovali do nášho cieľa v prvý deň cykloprejazdu – na hrad Branč. Na hrade sme ešte stihli záver akcie pre deti plný strašidiel, princezien, drakov a princov. Po utáborení sa sme večer pri táboráku a neformálnej opekačke zhodnotili prvý deň akcie. Spoločníka nám robil za jasnej noci Mesiac v splne.

V nedeľu ráno 13. 7. po sledovaní východu Slnka nad hradom a následnom budíčku (podaktorí absolvovali aj krátku rozcvičku) nasledovala likvidácia a upratanie táboriska. Ďalšia trasa nás viedla do obce Sobotište, kde sme sa zastavili pri pomníku padlých v 1. svetovej vojne. Pozreli sme si aj habánske pamiatky v obci a pamätné tabule slovenských národovcov Šulekovcov (Viliama, Bohuslava Karola a Ľudovíta Jaroslava)   na budove fary. Ďalšia cesta smerovala do obcí Častkov, Radošovce, Holíč a Kopčany. V Kopčanoch sme sa pokochali v starobylom kostolíku sv. Margity Antiochejskej, pozreli sme si dom, kde bývali rodičia T. G. Masaryka a aj miestny žrebčín, ktorý sa v súčasnosti rekonštruuje. Po posilnení v miestnej reštaurácii, kde si niektorí účastníci pochutnali na pravých slovenských haluškách, sme už vyrazili do cieľa cykloprejazdu v Hodoníne. Po pietnom akte pri soche prezidenta – Osloboditeľa T. G. Masaryka dostali účastníci akcie pamätné diplomy a tým sa tretí ročník cykloprejazdu uzavrel.

V tomto roku sa v prvej etape zúčastnilo 14 účastníkov, z toho 10 cyklistov a 4 členovia zdravotníckeho dozoru a zabezpečovacieho tímu. Do cieľa došlo 9 cyklistov. Najmladšou účastníčkou bola osemročná Adrianka Karasová z Kyjova, ktorá absolvovala na bicykli záverečnú časť z mostu Holíč – Hodonín až do cieľa a najstarším účastníkom bol jej starý otec Přemysl Karas, starosta Sokola z Kyjova. Keďže vzal so sebou aj dcéru Danu, z tejto rodiny boli na cykloprejazde zastúpené tri generácie. Zdravotnícky dozor zabezpečili tak, ako aj v minulom roku, opäť sokoli z Veselí nad Moravou – MUDr. Zdeněk Hlobil a Věra Matuštíková.

Celkove sme tento rok prešli spolu za obidva dni z Košarísk až do Hodonína presne 100 kilometrov.

Všetkým účastníkom cykloprejazdu 2014, vrátane členky Masarykovej společnosti v Břeclavi, riaditeľky Múzea T. G. Masaryka v Hodoníne Ireny Chovančíkovej a podpredsedu KVH 19. praporu Stráže obrany státu, o. s. Hodonín – ČsOL, jednota Hodonín  Tomáša Báborského, ktorý bol v uniformne ruského legionára čestnou strážou pri pietnom akte, patrí vďaka za účasť. Tak isto sme zaviazaní vďakou aj samosprávam obcí Košariská, Brezová pod Bradlom, Prietrž, Podbranč a  Hodonín, ktoré sa organizačne podieľali na príprave a zabezpečení celého podujatia. Budúci – štvrtý ročník cykloprejazdu sa uskutoční v dňoch 11. – 12. 7. 2015 so štartom v Hodoníne a s cieľom na Košariskách.

text a foto br. Ferdinand Vrábel

Cykloprejazd 20...
Cykloprejazd 2014
Cykloprejazd 20...
Cykloprejazd 2014
Cykloprejazd 20...
Cykloprejazd 2014
Cykloprejazd 20...
Cykloprejazd 2014
Cykloprejazd 20...
Cykloprejazd 2014
Cykloprejazd 20...
Cykloprejazd 2014
Cykloprejazd 20...
Cykloprejazd 2014
Cykloprejazd 20...
Cykloprejazd 2014
Cykloprejazd 20...
Cykloprejazd 2014
Cykloprejazd 20...
Cykloprejazd 2014
Cykloprejazd 20...
Cykloprejazd 2014
Cykloprejazd 20...
Cykloprejazd 2014
Cykloprejazd 20...
Cykloprejazd 2014
Cykloprejazd 20...
Cykloprejazd 2014
Cykloprejazd 20...
Cykloprejazd 2014
Cykloprejazd 20...
Cykloprejazd 2014
Cykloprejazd 20...
Cykloprejazd 2014
Cykloprejazd 20...
Cykloprejazd 2014
Cykloprejazd 20...
Cykloprejazd 2014
Cykloprejazd 20...
Cykloprejazd 2014
Cykloprejazd 20...
Cykloprejazd 2014