Pocta čs. legiím v zahradách Zamini

Ministerstvo zahraničních věcí ČR uspořádalo v neděli 14. září 2014 vzpomínkové odpoledne v zahradách Černínského paláce na Hradčanech. Na programu, který měl za cíl vzdát hold tvůrcům československé samostatnosti, se podílela i Československá obec legionářská.

Návštěvníky vítal u vstupu do zahrad ruský kanon Putilov, zapůjčený Vojenským historickým ústavem Praha. V zahradách byly instalovány celkem tři výstavy. Fotografická výstava legionáře Václava Balcara již byla k vidění na několika místech po celé republice. Snímky vysoké technické i dokumentární kvality mapují cestu legionářů ze Sibiře přes Japonsko, Filipíny, napříč Spojenými státy americkými až do Evropy, a byly laskavě poskytnuty rodinou legionáře Balcara.

Druhou fotografickou výstavu poskytlo švýcarské Musée de l’Elysée se sídlem v Lausanne. Výstava snímků Jeana Mohra vznikla u příležitosti 150. výročí založení Mezinárodního výboru Červeného kříže v roce 1863 a první Ženevské konvence v roce 1864.

Vojenský historický ústav umístil do zahrad Černínského paláce putovní výstavu Umění v zákopech 1. světové války, která připomíná nejvýznamnější české umělce, kteří bojovali na frontách první světové války, a jejich tvorbu, která v době tohoto konfliktu vznikla. K vidění tak byly reprodukce kreseb a maleb Františka Kupky, Otto Gutfreunda či Vojtěcha Preissiga.

Na tuto výstavu navázala aktivita České školy bez hranic, která pro děti připravila program Malujeme s legionáři. Česká škola bez hranic byla založena v roce 2009 s cílem udržovat a šířit znalost českého jazyka a kultury Čechů žijících v zahraničí. V současné době ve světě působí téměř 50 těchto škol, do kterých dochází 1750 žáků. Více o projektu a činnosti spolku, který je rovněž partnerem projektu Čs. obce legionářské LEGIE 100, se dozvíte na webu www.csbh.cz.

Na členy ČsOL z jednot Praha 3, Hradec Králové, Plzeň a Mladá Boleslav připadl úkol vytvořit dobové tábory ruských, italských a francouzských legií. Přestože před začátkem události nám nepřálo počasí a odpoledne se odehrávalo pod zataženou oblohou, nemohli jsme si stěžovat na nedostatek zájemců o výzbroj a výstroj čs. legií. Mezi dotazovateli se našli i turisté z Francie, Itálie, Spojených států amerických nebo Kostariky.

Od 16 hodin návštěvníkům zahrad zahrála Hudba Hradní stráže a Policie ČR, které představily jak skladby českých klasiků, tak například známé písně Osvobozeného divadla. Celý program byl ukončen vpodvečer. Spolupráce Ministerstva zahraničí ČR a ČsOL byla zajímavou zkušeností a nezbývá než doufat, že Pocta čs. legiím nebyl poslední počin, při kterém se jejich úsilí setkalo.

text br. Jiří Filip, foto br. Jiří Charfreitag

Pocta čs. legií...
Pocta čs. legiím na Zamini
Pocta čs. legií...
Pocta čs. legiím na Zamini
Pocta čs. legií...
Pocta čs. legiím na Zamini
Pocta čs. legií...
Pocta čs. legiím na Zamini
Pocta čs. legií...
Pocta čs. legiím na Zamini
Pocta čs. legií...
Pocta čs. legiím na Zamini
Pocta čs. legií...
Pocta čs. legiím na Zamini