Den válečných veteránu v duchu úcty a ocenění

V úterý 11. listopadu 2014 se přesně v 11 hodin na Čestném dvoře Národního památníku na pražském Vítkově uskutečnil slavnostní a pietní akt u příležitosti Dne válečných veteránů. Ceremoniálu se zúčastnili představitelé státu, armády i církví, ale především řada těch, kterým tento den patřil – účastníci národního boje za osvobození, vojáci z východní i západní fronty a také veteráni novodobých konfliktů.

Během pietního aktu byly k památníku na Vítkově položeny věnce a památku válečných veteránů uctili přítomní minutou ticha. Za Československou obec legionářskou věnec položila její delegace v čele s předsedou Obce legionářské br. Pavlem Budinským.

Poté se, tentokrát netradičně, v Slavnostní síni Národního památníku uskutečnilo slavnostní shromáždění, jehož součástí bylo udělení vyznamenání ministra obrany a povyšování jak druhoválečných, tak i novodobých veteránů.

„Jste důkazem toho, že největší bohatství České republiky spočívá v lidech,“ řekl k přítomným veteránům v projevu ministr obrany Martin Stropnický. Vyznamenané pak označil za výjimečné osobnosti. „Republice jste dali, co bylo ve vás nejlepšího – své mládí, své myšlenky, své ideály. Mnozí z vašich vrstevníků a kamarádů obětovali i to vůbec nejvzácnější – vlastní život,“ poděkoval oceněným.

Plukovník v záloze br. Jindřich Sitta, v současné době první místopředseda Československé obce legionářské a iniciátor a realizátor projektu Legie 100, převzal Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany ČR. Křížem obrany státu byli mj. oceněni váleční veteráni bři. Jaroslav Hofrichter a Václav Kuchynka, oba členové Předsednictva Republikového výboru ČsOL. Do hodnosti plukovníka v záloze byl jmenován br. Pavel Skácel, novodobý válečný veterán a v současné době vedoucí projektu Péče o válečné veterány, který realizuje Československá obec legionářská.

„Den válečných veteránů není pouze příležitostí připomenout si hrdiny především z první světové války, ale i z druhé světové války, a také ty dnešní. Účastní se stejně jako ti dříve bojů za to, abychom my mohli žít v míru a bezpečí,“ řekl novinářům náčelník generálního štábu Petr Pavel. „Musíme připomínat, že je to svátek, který se promítá i do současnosti – vždyť novodobých válečných veteránů máme přes 12 tisíc, a ti si jistě zaslouží, aby se připomínalo, co udělali.“

Text a foto: Ladislav Lenk

Den veteránů na...
Den veteránů na Vítkově 2014
Den veteránů na...
Den veteránů na Vítkově 2014
Den veteránů na...
Den veteránů na Vítkově 2014
Den veteránů na...
Den veteránů na Vítkově 2014
Den veteránů na...
Den veteránů na Vítkově 2014
Den veteránů na...
Den veteránů na Vítkově 2014
Den veteránů na...
Den veteránů na Vítkově 2014
Den veteránů na...
Den veteránů na Vítkově 2014
Den veteránů na...
Den veteránů na Vítkově 2014
Den veteránů na...
Den veteránů na Vítkově 2014
Den veteránů na...
Den veteránů na Vítkově 2014
Den veteránů na...
Den veteránů na Vítkově 2014
Den veteránů na...
Den veteránů na Vítkově 2014
Den veteránů na...
Den veteránů na Vítkově 2014
Den veteránů na...
Den veteránů na Vítkově 2014
Den veteránů na...
Den veteránů na Vítkově 2014
Den veteránů na...
Den veteránů na Vítkově 2014
Den veteránů na...
Den veteránů na Vítkově 2014
Den veteránů na...
Den veteránů na Vítkově 2014
Den veteránů na...
Den veteránů na Vítkově 2014
Den veteránů na...
Den veteránů na Vítkově 2014
Den veteránů na...
Den veteránů na Vítkově 2014