Uctění památky prvního předsedy br. Patejdla

V úterý 30. prosince navštívili pracovníci Ústředí ČsOL v čele s tajemníkem br. Milanem Mojžíšem Vinohradský hřbitov v Praze. V den 136. výročí narození prvního předsedy ČsOL br. Josefa Patejdla uctili památku tohoto výjimečného muže u jeho hrobu.

První předseda ČsOL br. Josef Patejdl se narodil 30. prosince 1878 v Hromnici u Plzně. Po absolvování práv na Univerzitě Karlově v Praze v roce 1908 působil v Plzni, kde si roku 1913 otevřel advokátní kancelář. Do první světové války odešel s rakousko-uherským Pěším plukem č. 35 v hodnosti poručíka, ale již 27. srpna 1914, tedy necelý měsíc po začátku konfliktu, se u východopolského Kraśniku dostal do ruského zajetí. V něm se již na počátku následujícího roku zapojil do organizace zahraničního odboje. Dne 1. září 1916 si podal přihlášku do čs. legií a 1. července 1917 do nich byl zařazen v hodnosti poručíka k 5. čs. střeleckému pluku. Stal se jedním z předních organizátorů čs. legií a zahraničního odboje v Rusku. V květnu 1917 se stal tajemníkem Svazu čs. spolků v Petrohradě a v roce 1918 místopředsedou Odbočky Národní rady československé v Rusku. V prosinci 1918 jej ministr války gen. M. R. Štefánik vyslal v čele legionářské delegace do vlasti, aby informoval veřejnost o problémech čs. vojska v Rusku.

V Československu působil nejen jako delegát Československého národního vojska v Sibiři, ale zároveň do roku 1920 vykonával funkci náměstka starosty Plzně. I díky tomu byl na konci července 1919 účastníkem úspěšného vyjednávání s vůdci ozbrojené vzpoury ruských legionářů, kteří se násilně dostali z Železné Rudy až do Plzně a měli v plánu zde získat další podporu pro postup na Prahu. Výsledkem bylo okamžité navrácení vojáků zpět na zápodočeské stanoviště a následné soudní potrestání vůdců vzpoury. Od roku 1920 zastával funkci ministerského rady Kanceláře prezidenta Československé republiky.

Od počátku stál br. Patejdl při založení legionářské organizace, která by byla oporou demokracie a republikánského zřízení a zároveň prosazovala politické cíle a zájmy legionářů. Díky vysokému osobnímu kreditu byl roku 1921 jasným kandidátem na prvního předsedu ČsOL, kterým byl opakovaně volen a v této funkci vytrval až do druhé světové války. V červnu 1921 byl delegován jako poslanec do Národního shromáždění republiky Československé, kde vstoupil spolu s tajemníkem ČsOL br. Jožou Davidem do klubu Československé strany národně socialistické. Spolu s dalšími „bratry poslanci“ vyvíjel silnou intervenční činnosti ve prospěch legionářů.

Po přijetí Mnichovské dohody v éře tzv. druhé republiky vstoupil br. Patejdl v rozporu s rozhodnutím své domovské politické strany do Národní strany práce, která se do nacistické okupace stavěla proti autoritářským tendencím Strany národní jednoty a hájila principy parlamentní demokracie.

Br. Josef Patejdl byl za protektorátu jako významná osobnost první republiky a předseda ČsOL zatčen a uvězněn v koncentračním táboře Sachsenhausen, odkud byl 18. září 1940 dopraven v zuboženém stavu do koncentračního tábora Dachau. Zde podlehl vězeňským útrapám již 7. října 1940.

Jeho tělesné ostatky byly po válce vyzdviženy a přepraveny do vlasti. Prvním bodem programu IV. manifestačního sjezdu ČsOL v létě 1947, při kterém Prahou defilovalo několik desítek tisíc účastníků prvního a druhého odboje, bylo uctění památky br. Patejdla na Vinohradském hřbitově delegací představitelů ČsOL. V roce 1992 udělil prezident republiky Václav Havel br. Josefu Patejdlovi Řád Tomáše Garrigua Masaryka III. třídy in memoriam. 

text br. Jiří Filip, foto br. Jiří Charfreitag a archiv ČsOL

Uctění památky ...
Uctění památky br. Patejdla
Uctění památky ...
Uctění památky br. Patejdla
Uctění památky ...
Uctění památky br. Patejdla
Uctění památky ...
Uctění památky br. Patejdla
Uctění památky ...
Uctění památky br. Patejdla
Uctění památky ...
Uctění památky br. Patejdla
Uctění památky ...
Uctění památky br. Patejdla
Uctění památky ...
Uctění památky br. Patejdla
Uctění památky ...
Uctění památky br. Patejdla
Uctění památky ...
Uctění památky br. Patejdla