Neseme Vám tu novinu

Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ a Československá obec legionářská a jejich pět let spolupráce vyvrcholilo o vánočních svátcích 2014 ve Valticích. Od roku 2009 společně organizují koncerty a setkání válečných veteránů v rámci projektu Vlčí máky válečným veteránům. Množství koncertů po celé republice na podporu válečných veteránů a projektu LEGIE 100 dosáhl 28. prosince 2014 doposud největšího společenského a uměleckého vrcholu za celých pět let své činnosti. Místem byl kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Valticích.

Hudební ztvárnění událostí spojených s narozením Ježíše Krista v uměleckém produktu orchestru lidových nástrojů a dívčího sboru plně zapadlo do vánoční atmosféry letošního roku. Více jak 250 zájemců o vystoupení Ondráše zažilo skvělou vánoční atmosféru, která nebyla narušena ani vážnou změnou počasí v mrazivou kalamitu. Z Prahy, Opavy, Bratislavy i Vídně, ale také Valašských Klobouk, Brna, Lužic či jen z Břeclavi a Valtic, odtud všude se sjeli ti, kteří přišli a přijeli podpořit Vlčí máky válečným veteránům do Valtic. Svou podporu a zájem o koncert projevil i velvyslanec ČT v Rakousku Ing. Jan Sechter i s rodinou. Své kouzlo a význam měl i souhlas s uskutečněním celé akce ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie, který je jedním z největším kostelů na jižní Moravě.

Přitom nešlo o ojedinělou akci, kterou v letošním roce zorganizovala Československá obec legionářská. Prostřednictvím projektu LEGIE 100 a Péče o válečné veterány v ČR místní jednota ČsOL zorganizoval množství dalších hodnotných akcí. Šachový turnaj, Historické čtvrtky s osobnostmi jako historik Jozef Bystrický, Eduard Stehlík, nebo reportér Standa Motl, koncerty s Jurijem Kruglovem nebo branné závody Zborovský závod branné zdatnosti, střelecké soutěže, ale také zájezdy dětí Základních škol do koncentračního tábora Mauthausen, vánoční Vídně. A hlavně hudební koncerty Ústřední hudby Armády ČR v Kroměříži a koncerty s Vojenským uměleckým souborem ONDRÁŠ. A právě jeho vánoční vystoupení se stalo dárkem pro všechny, kteří si tak připomenuli nejen naše válečné veterány za II. světové války, ale i naše předky, kteří před 100 lety byli nuceni obléci uniformu a jít bojovat – nejdříve nuceně a poté nám vybojovali novou – svobodnou republiku.

A i v jejich památce budou v následujících letech probíhat takové akce, jako vystoupení ONDRÁŠE  - Neseme Vám tu novinu.

text a foto br. František Trávníček

Neseme Vám tu n...
Neseme Vám tu novinu
Neseme Vám tu n...
Neseme Vám tu novinu
Neseme Vám tu n...
Neseme Vám tu novinu
Neseme Vám tu n...
Neseme Vám tu novinu
Neseme Vám tu n...
Neseme Vám tu novinu
Neseme Vám tu n...
Neseme Vám tu novinu
Neseme Vám tu n...
Neseme Vám tu novinu
Neseme Vám tu n...
Neseme Vám tu novinu
Neseme Vám tu n...
Neseme Vám tu novinu
Neseme Vám tu n...
Neseme Vám tu novinu
Neseme Vám tu n...
Neseme Vám tu novinu
Neseme Vám tu n...
Neseme Vám tu novinu
Neseme Vám tu n...
Neseme Vám tu novinu
Neseme Vám tu n...
Neseme Vám tu novinu
Neseme Vám tu n...
Neseme Vám tu novinu
Neseme Vám tu n...
Neseme Vám tu novinu
Neseme Vám tu n...
Neseme Vám tu novinu
Neseme Vám tu n...
Neseme Vám tu novinu
Neseme Vám tu n...
Neseme Vám tu novinu
Neseme Vám tu n...
Neseme Vám tu novinu
Neseme Vám tu n...
Neseme Vám tu novinu
Neseme Vám tu n...
Neseme Vám tu novinu
Neseme Vám tu n...
Neseme Vám tu novinu
Neseme Vám tu n...
Neseme Vám tu novinu
Neseme Vám tu n...
Neseme Vám tu novinu
Neseme Vám tu n...
Neseme Vám tu novinu
Neseme Vám tu n...
Neseme Vám tu novinu
Neseme Vám tu n...
Neseme Vám tu novinu
Neseme Vám tu n...
Neseme Vám tu novinu