Legiovlak přijel do Pardubic

Před posledním prázdninovým víkendem se Legiovlak přesunul z pražského Nákladového nádraží Žižkov na Hlavní nádraží v Pardubicích, kde byla v pátek 28. srpna 2015 slavnostně zahájena jeho dvoutýdenní zastávka.

Slavnostní ceremoniál, kterému přihlíželo okolo dvou set návštěvníků, zahájila operní pěvkyně Táňa Janošová písní Sibiřští chlapci od Karla Hašlera. Poté si vzal slovo předseda Jednoty ČsOL v Chrudimi br. František Bobek, který poukázal na unikátnost celého projektu. Následoval proslov místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR paní Miluše Horské, která jako pedagožka vyzdvihla důležitost připomínání historie především mladým lidem. Sama šla přítomným příkladem, když na prohlídku Legiovlaku přivedla i svou vnučku. V podobném duchu se nesl i proslov hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, který přijal pozvání ČsOL na zahájení pardubické zastávky Legiovlaku, stejně tak jako primátor města Pardubice Martin Charvát, který k přítomným hostům také pronesl několik slov. Na závěr krátce pohovořil člen představenstva ČD, a. s., Roman Štěrba, který vyjádřil radost, že České dráhy mohou spolupracovat na takovém projektu, jakým je Legiovlak.

Po písni Hoši od Zborova, kterou opět zazpívala Táňa Janošová, došlo na slavností přestřihnutí pásky, hymny České a Slovenské republiky a přípitek. Poté už nic nebránilo tomu, aby se přítomní hosté přesunuli za doprovodu tajemníka projektu Legie 100 br. Jiřího Charfreitaga na prohlídku Legiovlaku, kde na ně již s odborným výkladem čekala posádka vlaku.

Legiovlak se během své zastávky v Pardubicích stane součástí oslav 200. výročí narození Jana Pernera, projektanta a stavitele železničních tratí, které vyvrcholí 12. září Železničním dnem Jana Pernera, kdy bude k Legiovlaku připojena i parní lokomotiva. Následující den, 13. září 2015, skončí pardubická zastávka a Legiovlak se přesune do Českách Budějovic.

text a foto ses. Marcela Volfová

Legiovlak doraz...
Legiovlak dorazil do Pardubic
Legiovlak doraz...
Legiovlak dorazil do Pardubic
Legiovlak doraz...
Legiovlak dorazil do Pardubic
Legiovlak doraz...
Legiovlak dorazil do Pardubic
Legiovlak doraz...
Legiovlak dorazil do Pardubic
Legiovlak doraz...
Legiovlak dorazil do Pardubic
Legiovlak doraz...
Legiovlak dorazil do Pardubic
Legiovlak doraz...
Legiovlak dorazil do Pardubic
Legiovlak doraz...
Legiovlak dorazil do Pardubic
Legiovlak doraz...
Legiovlak dorazil do Pardubic
Legiovlak doraz...
Legiovlak dorazil do Pardubic
Legiovlak doraz...
Legiovlak dorazil do Pardubic
Legiovlak doraz...
Legiovlak dorazil do Pardubic
Legiovlak doraz...
Legiovlak dorazil do Pardubic
Legiovlak doraz...
Legiovlak dorazil do Pardubic
Legiovlak doraz...
Legiovlak dorazil do Pardubic
Legiovlak doraz...
Legiovlak dorazil do Pardubic
Legiovlak doraz...
Legiovlak dorazil do Pardubic
Legiovlak doraz...
Legiovlak dorazil do Pardubic
Legiovlak doraz...
Legiovlak dorazil do Pardubic
Legiovlak doraz...
Legiovlak dorazil do Pardubic
Legiovlak doraz...
Legiovlak dorazil do Pardubic
Legiovlak doraz...
Legiovlak dorazil do Pardubic
Legiovlak doraz...
Legiovlak dorazil do Pardubic
Legiovlak doraz...
Legiovlak dorazil do Pardubic
Legiovlak doraz...
Legiovlak dorazil do Pardubic
Legiovlak doraz...
Legiovlak dorazil do Pardubic
Legiovlak doraz...
Legiovlak dorazil do Pardubic
Legiovlak doraz...
Legiovlak dorazil do Pardubic
Legiovlak doraz...
Legiovlak dorazil do Pardubic