Nová putovní výstava "Obrana národa 1939-1945"

V závěru Republikového sněmu Československé obce legionářské dne 10. listopadu 2015 byla rovněž představena první část naší nové putovní výstavy „Obrana národa 1939–1945“. Výstava vznikla za podpory Ministerstva obrany ČR a jejím cílem je představit široké veřejnosti ilegální vojenskou odbojovou organizaci Obrana národa, která byla v letech 1939–1945 jednou z nejvýznamnějších složek domácího odboje.

Prvá výstava s touto tématikou přibližuje pozapomenuté kořeny, činnost, cíle i vzdor organizace proti snaze německé okupační správy o její likvidaci. Současně ale nabízí návštěvníkům množství jmen i osudů dosud téměř neznámých hrdinů, kteří přes okupaci vlasti zůstali věrni vojenské přísaze svobodné republice. Výstava se rovněž věnuje dosud opomíjeným kapitolám, vztahujícím se k samotné organizaci, jako jsou např. financování a materiální zabezpečení, zpravodajská a sabotážní činnost, příprava ozbrojeného povstání. Tyto kapitoly přibližuje množství fotografií a dokumentů, které z velké části dosud nebyly široké veřejnosti představeny. Jejich značnou část poskytli rodinní příslušníci, soukromí sběratelé, státní a jiné organizace.

První část výstavy je v současné době možné shlédnout v Národním památníku na Vítkově. Celkový počet, přesahující čtyřicet výstavních panelů, zde budete moci spatřit od prosince letošního roku do konce února roku 2016.

Těšíme se na vaši návštěvu.

 

foto: Zuzana Palová, Stanislav Pítr 


Předseda ČsOL b...
Předseda ČsOL br. Budinský a 1. místopředseda ČsOL br. Sitta společně s autorem výstavy Martinem Říhou slavnostně přestřihávají pásku.
Předseda ČsOL b...
Předseda ČsOL br. Budinský a 1. místopředseda ČsOL br. Sitta společně s autorem výstavy Martinem Říhou slavnostně přestřihávají pásku.
Autor výstavy M...
Autor výstavy Martin Říha (vpravo) hovoří k prvním návštěvníkům výstavy.
Němečtí důstojn...
Němečtí důstojníci společně s veliteli I. korouhve Dragounského pluku 8 v již v obsazených dašických kasárnách přihlížejí 15. března 1939 příjezdu německé armády.
Generál Josef B...
Generál Josef Bílý, prvý velitel Obrany národa. Zásadním způsobem se podílel na tvorbě organizace, právě on byl také autorem názvu 'Obrana národa'.
Podplukovník Jo...
Podplukovník Josef Mašín se v pražské skupině věnoval také materiálnímu zabezpečení zbraněmi a sabotážní činností.
Písemné nařízen...
Písemné nařízení Zemského vojenského velitelství v Praze z 15. března 1939 pro Velitelství II. sboru v Hradci Králové s pokyny pro usměrnění činnosti při okupaci.
Pěchotní zbraně...
Pěchotní zbraně jednoho ze skladišť Obrany národa, zajištěné Gestapem v roce 1940.
Podomácku vyrob...
Podomácku vyrobené nálože byly určeny k sabotážní i teroristické činnosti.
Vysílač Zemskéh...
Vysílač Zemského velitelství Čechy.
Plukovník pěcho...
Plukovník pěchoty Bohuslav Závada, velitel Obrany národa ve Vysokém Mýtě krátce po zatčení pardubickým Gestapem.
Vyhláška o popr...
Vyhláška o popravě druhého velitele Obrany národa, gen. Bedřicha Homoly.
Letní vila třet...
Letní vila třetího velitele organizace, generála Zdeňka Nováka v Solanci. V prvých letech okupace byla využívána k ubytování těch, kteří chtěli opustit okupovanou vlast.
Generálové Zden...
Generálové Zdeněk Novák se svým zástupcem Františkem Slunečkem v květnu 1945.
Výstava "Obrana...
Výstava
Výstava "Obrana...
Výstava
Výstava "Obrana...
Výstava
Výstava "Obrana...
Výstava
Výstava "Obrana...
Výstava
Výstava "Obrana...
Výstava

 

archivní foto: Archiv bezpečnostních složek Praha, Národní archiv Praha, Vojenský historický ústav Praha, Vojenský ústřední archiv Praha, rodina Novákova, Martin Říha