Koncert ke Dni válečných veteránů

Dne 9. listopadu 2017 se uskutečnil v Dvořákově síni pražského Rudolfina Slavnostní koncert ke Dni válečných veteránů za účasti nejen válečných veteránů z druhé světové války, ale i veteránů z novodobých vojenských misí a aktivních vojáků s rodinnými příslušníky. 

Slavnostního koncertu se zúčastnili vzácní hosté Ministerstva obrany ČR v čele s náměstkyní MO paní Alenou netolickou, náčelníkem GŠ AČR arm. gen. Josefem Bečváčem a dále čelní představitelé MO ČR, GŠ AČR, senátoři, poslanci PČR a další hosté. Přítomen byl také náčelník GŠ Ozbrojených sil Slovenské republiky generál Milan Maxim.

Delegaci Československé obce legionářské vedl její místopředseda a válečný veterán genmjr. Emil Boček. Ve svém proslovu poděkoval Ministerstvu obrany a Armádě ČR za jejich péči a starostlivost a předal náčelníku GŠ AČR arm. gen. Josefu Bečvářovi Pamětní odznak letců Západ 1939–1945 a generálu Milanu Maximovi předal společně s plk. Alešem Knížkem pamětní medaili Rudolfa Medka.

Na koncertu vystoupil světově uznávaný vojenský orchestr Ústřední hudby AČR pod taktovkou šéfdirigenta pplk. Jaroslava Šípa. Slovem provázel Václav Žmolík.

text: br. Jaroslav Syrový

foto: archiv ČsOL

Koncert ke Dni ...
Koncert ke Dni válečných veteránů
Koncert ke Dni ...
Koncert ke Dni válečných veteránů
Koncert ke Dni ...
Koncert ke Dni válečných veteránů
Koncert ke Dni ...
Koncert ke Dni válečných veteránů