Čeladná nezapomíná na Jána Ušiaka

Beskydská obec Čeladná se v době druhé světové války významně zapsala do protinacistického odboje. Není tedy divu, že se ve čtvrtek 2. listopadu 2017 právě zde uskutečnilo vzpomínkové setkání občanů s válečnými veterány. 

Na místním hřbitově u hrobu partyzánského velitele Jána Ušiaka účastníky přivítal starosta obce Pavol Lukša, pod jehož záštitou se vzpomínkový akt konal. Na slavnost přijeli veteráni druhé světové války z tohoto regionu Moravskoslezského kraje, zastihli byste zde ale také členy ČSBS a jednot Československé obce legionářské z Ostravy, Nového Jičína, Frýdku-Místku a Opavy. Důležitými hosty byly příslušnice partyzánské brigády Jana Žižky Helena Esterkesová, Jarmila Rubeyová, Dana Milatová, Božena Jurošková a Miroslava Kaštovská. Uvedená partyzánská skupina operovala právě v tomto kraji, proto mají jmenované válečné veteránky k Čeladné velmi osobní vztah.

Setkání ozvláštnili svou přítomností zástupci vojáků v záloze, Obrany národa i motorkářského spolku. Osobité bylo také duo na trubky – zazněla slovenská a česká hymna. Hlavní proslov přednesla místostarostka Čeladné Věra Golová. Ačkoli mluvila o událostech let minulých, apel její řeči směřoval do budoucnosti. Uvedla, že nikdy nesmíme zapomenout, kdo se zasloužil o náš současný mírový život, kdo pro naši budoucnost obětoval to nejcennější. Připomněla, jak důležité je předávat poselství frontových bojovníků i příslušníků druhoválečného odboje mladé generaci, aby i ona mohla být hrdá na své předky a svou vlast. Slova místostarostky velmi vhodně doplnilo vystoupení dětského pěveckého sboru ze Základní školy v Čeladné, které bylo všemi přítomnými hodnoceno jako velmi pěkné a dojemné. Sboru i paní učitelce Matulové, která jej vede, tak patří srdečné poděkování.

Setkání bylo ukončeno přátelským posezením s panem starostou a představiteli slovenské družební obce Zubrohlava, na němž mnoho zajímavých vzpomínek jen zvýraznilo příjemnou atmosféru. 

text: ses. Magda Hrstková

foto: Vítězslav Sobarňa

Účastníci vzpom...
Účastníci vzpomínkového shromáždění v Čeladné – třetí zleva prapraneteř Jána Ušiaka.
Čeladná nezapom...
Čeladná nezapomíná na Jána Ušiaka
Čeladná nezapom...
Čeladná nezapomíná na Jána Ušiaka