Novojičínské setkání válečných veteránů

Novojičínská jednota ČsOL uspořádala dne 8. listopadu 2017 setkání veteránů druhé světové války a účastníků odboje se členy jednoty a pozvanými hosty. 

Cílem akce bylo uskutečnit důstojnou vzpomínkovou akci ke Dni válečných veteránů, připomenout nesmírné obětí a hrůzy války a vzdát úctu padlým, zemřelým i žijícím účastníkům a hrdinům. Současně jsme chtěli uskutečnit setkaní našich členů s veterány druhé světové války a účastníky odboje s významnými hosty a novodobými veterány, účastníky zahraničních misí. Touto formou jim vyjádřit určité poděkování a současně prezentovat naše poslání a činnost. Jedním s cílů setkání bylo i důstojné předání udělených ocenění ČsOL a předání členských průkazu a odznaku novým členům.

Samotné setkání, kterému předcházely pietní akty, proběhlo v salonku Hotelu Praha v Novém Jičíně. Po zahájení a přivítání uctili přítomní minutou ticha památku zesnulých veteránů. Následovalo vystoupení tajemníka jednoty ke dni veteránů, ve kterém připomněl historické skutečnosti vzniku Dne válečných veteránů a aktuální odkaz pro současnost. Následně pak předseda jednoty slavnostně předal členské průkazy novým členům a dále ocenění ČsOL udělená k tomuto významnému dni. V diskuzi pak vystoupili zejména hosté se zdravicemi a také s oceněním spolupráce s naší jednotou. Po skončení oficiální části již probíhalo setkání v neformálním přátelském duchu.

Výbor jednoty děkuje Republikovému výboru ČsOL za podporu této akce a vzhledem ke kladnému ohlasu bude chtít v obdobné akci pokračovat i v dalších letech.

br. Rostislav Stehlík 

Novojičínské se...
Novojičínské setkání válečných veteránů
Novojičínské se...
Novojičínské setkání válečných veteránů
Novojičínské se...
Novojičínské setkání válečných veteránů
Novojičínské se...
Novojičínské setkání válečných veteránů
Novojičínské se...
Novojičínské setkání válečných veteránů
Novojičínské se...
Novojičínské setkání válečných veteránů
Novojičínské se...
Novojičínské setkání válečných veteránů
Novojičínské se...
Novojičínské setkání válečných veteránů
Novojičínské se...
Novojičínské setkání válečných veteránů
Novojičínské se...
Novojičínské setkání válečných veteránů
Novojičínské se...
Novojičínské setkání válečných veteránů
Novojičínské se...
Novojičínské setkání válečných veteránů