Den válečných veteránů v Bruntále 2017

V pátek 10. listopadu 2017, v předvečer Dne válečných veteránů, se členové bruntálské jednoty ČsOL sešli na starém bruntálském hřbitově u kaple sv. Michaela.  V 17 hodin položili kytici k pomníku zde pohřbených vojáků z první světové války a zapálili svíčky. Předseda jednoty br. A. Zgažar ve svém projevu připomněl, proč slavíme Den válečných veteránů a seznámil přítomné s pohřebišti a památníky vojáků z různých válek na území našeho města. Poté se členové jednoty přesunuli k pohřebišti vojáků Rudé armády, kteří zahynuli při osvobozování Bruntálska, a také tady zapálili svíčky a vzdali úctu vojákům zemřelým ve všech válkách. 

Ve středu 15. listopadu 2017 se na Městském úřadu v Bruntále uskutečnilo setkání starosty města bratra Petra Rysa se členy naší jednoty a také se zástupci ČSBS.

Přítomni byli i dva váleční veteráni z druhé světové války – br. Pavel Bednár a ses. Jarmila Pösslová. Poslední válečný veterán z řad bruntálské jednoty br. Petr Beck se ze zdravotních důvodů omluvil.

Na začátku setkání všichni účastníci připili na počest Petra Becka, kterému letos v den státního svátku 28. října propůjčil prezident republiky Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv.

Po starostovi se ujal slova předseda jednoty ČsOL Bruntál br. A. Zgažar – předal kytičky válečným veteránům a vzpomenul, jak se Den válečných veteránů (ne)slavil v historii. Poté promítl prezentaci fotografií z činnosti legionářů za uplynulý rok. Starosta města seznámil přítomné s přípravami na vybudování pietního místa v Polní ulici, kde stával vojenský hřbitov. Slavnostní otevření by se mělo uskutečnit příští rok, kdy si budeme připomínat 100 let od ukončení první světové války.

br. Antonín Zgažar

Den válečných v...
Den válečných veteránů v Bruntále
Den válečných v...
Den válečných veteránů v Bruntále
Den válečných v...
Den válečných veteránů v Bruntále