Oslavy Dne válečných veteránů v Husinci

Dne 11. listopadu 2017 se členové Jednoty ČsOL v Písku, ZO ČSBS Písek a spolku 1. ETALON zúčastnili pietní vzpomínkové akce u příležitosti Dne válečných veteránů v městě Husinci, letos již po třetí a to na pozvání husinecké radnice v čele s paní starostkou Ludmilou Pánkovou. 

Odjezd z Písku se konal za mrazivého počasí a pietní akci předcházela návštěva letiště ve Strunkovicích nad Blanicí, za účelem zajištění přeletu letadel nad hřbitovem v Husinci při pietní vzpomínce u hrobů bratří Rysů, kteří položili život v předvečer druhé světové války, jenž se konal následně po pietní akci. Pietní akt byl zahájen v 11.11 hod. u pomníků padlých první a druhé světové války na náměstí v Husinci. K přítomným promluvila starostka Ludmila Pánková, za „písecké“ promluvila místopředsedkyně Jednoty ČsOL v Písku Eva Veselá. Přítomní si zapěli československou hymnu a po položení květin se odebrali na husinecký hřbitov k hrobu pilotů československé republiky, bratří Rysů. Zde promluvil vzpomínkou bratr Jaroslav Pospíšil, při akci byl proveden přelet strunkovických pilotů, který přispěl k zvýraznění akce. Následovalo položení květin. Po skončení akce proběhlo přátelské posezení v penzionu Blanice v Husinci. Velké poděkování za organizaci pietní akce patří paní starostce Ludmile Pánkové a paní místostarostce Evě Grunské. Písečtí se v Husinci zúčastnili oslavy Dne válečných veteránů již potřetí.

br. Zdeněk Říha

Oslavy Dne vále...
Oslavy Dne válečných veteránů v Husinci
Oslavy Dne vále...
Oslavy Dne válečných veteránů v Husinci
Oslavy Dne vále...
Oslavy Dne válečných veteránů v Husinci
Oslavy Dne vále...
Oslavy Dne válečných veteránů v Husinci
Oslavy Dne vále...
Oslavy Dne válečných veteránů v Husinci