V Bystřici se křtila kronikáře br. Petra Majera

Nezisková organizace Sdružení pro rozvoj Třinecka a Jablunkovska, z. s., vydala novou knihu bystřického kronikáře br. Petra Majera pod názvem "Museli zemřít? Příběhy psané krví". 

První veřejné prezentace knihy, konané 16. listopadu 2017 v Bystřici nad Olší, se zúčastnilo 60 hostů, mezi nimiž byla i paní Helena Steblová z Bystřice, která za pomoc partyzánům byla vězněna ve třech koncentračních táborech a přežila pochod smrti. Tato statečná žena se stala patronkou knihy spolu s poslankyní PSP ČR Pavlou Golasowskou, dále snachou, gestapem zavražděného MUDr. Jaroslava Míčka, paní Marií Míčkovou a spisovatelem a publicistou Stanislavem Motlem.

Kniha se věnuje novodobé historii Těšínska od počátku minulého století, vzniku samostatného Československa v roce 1918 do současnosti. Prezentuje příběhy lidí, kteří položili život za naši svobodu.

text: br. Teodor Hybler

foto: Martin Benek

Publikace br. P...
Publikace br. Petra Majera
Knihu pokřtila ...
Knihu pokřtila paní Helena Steblová.
Publicista a ba...
Publicista a badatel Stanislav Motl s Ing. l. Vallo u hraničního sloupu.
Zleva ses. Hele...
Zleva ses. Helena Steblová, autor knihy br. Petr Majer, paní Pavla Golasowská, poslankyně Parlamentu ČR, Marie Míčková a Stanislav Motl.