Ilustrovaná kronika Františka Krejčího je 8. svazkem legionářské edice

Československá obec legionářská vydala další vzpomínky československého legionáře na první světovou válku. Nakladatelství Epocha s.r.o. dodalo na pulty knihkupectví i Legiovlaku již osmý svazek Edice pamětí Československé obce legionářské pod názvem "Denník. Ilustrovaná kronika legionáře Františka Krejčího". 

František Krejčí byl do války odveden v únoru 1915, zajat na východní frontě v červnu 1916 během Burusilovovy ofenzívy a v listopadu 1917 vstoupil do československých legií, se kterými podělala celou sibiřskou anabázi. Po celou dobu si vedl deník, kde zachytil atmosféru a boje v rakousko-uherské armádě v Rusku a Itálii, zajetí kozáky, práci na velkostatku v okolí Oděsy, vstup do legií, ústup z Ukrajiny po bolševické revoluci a Brestlitevském míru, boje a život na Transsibiřské magistrále, smrt bratra Josefa a cestu s 18. lodním transportem do svobodné vlasti. V textu neskrývá kritický postoj k vedením armády v závěru působení v Rusku a k chování důstojníků během plavby domů. Krejčí byl také talentovaným malířem, text tak doprovází několik desítek maleb zachycujících život na frontě, hroby kamarádů, ruskou přírodu i prosté lidi, se kterými se během své dlouhé poutě setkal. 

 

Scan 46

Originální deník legionáře Františka Krejčího. 

 

Dennik