XV. setkání v Komorním Hrádku

Dne 19. října 2018 se na tradičním místě v Komorním Hrádku sešli bývalí vojenští pozorovatelé z misí OSN, OSCE a EU, kteří před vysláním do zahraničí prošli náročným kurzem podle standardů OSN v tomto školícím zařízení Armády České republiky. 

Spolu s manželkami a přáteli již po patnácté strávili pěkný večer i s hudbou a tancem. Téměř šedesát účastníků – přátel, kteří se takto setkávají již dlouhou dobu, si mohlo popovídat o tom, kde a jak plnili úkoly pod vlajkami výše uvedených mezinárodních organizací a reprezentovali tak Českou republiku. Většina přítomných působila v misích i opakovaně a jejich modré barety byly vidět od Gruzie, Iráku, oblasti bývalé Jugoslávie až po Kongo v Africe.

Skoro všichni přítomní jsou již v důchodovém věku a tak využívají tuto možnost se sejít a podělit se s kamarády i zkušenosti z této etapy života.

Je však velká škoda, že jsme nemohli využít reprezentační prostory zámku v Rytířském sále. Dle sdělení zaměstnanců to nebylo možné, protože se jednalo o polosoukromou akci. Akci připravila Jednota ČsOL Benešov 2 společně s KO SVV Středočeského kraje.

text a foto: br. Miroslav Marek

 

foto komorni hradek