Úvaly slavily vznik republiky

Předposlední říjnový víkend patřil ve středočeských Úvalech oslavám 100. výročí vzniku ČSR. Celovíkendová akce, kde hlavním organizátorem společně s městem Úvaly byla Československá obec legionářská, přinesla bohatý program, jehož součástí byl i Legiovlak.

Oslavy 100. výročí ČSR začaly již v úterý 16. října, kdy se na úvalském nádraží otevřelo návštěvníkům pojízdné muzeum ČsOL – Legiovlak. Hlavní program byl však naplánovaný na sobotu 20. října. Vše odstartovalo ve 14. hodin na vlakovém nádraží u Legiovalku symbolickým uvítáním prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka s manželkou, které představovali členové místního divadelního spolku Oudiv. Po písni "Ach, synku, synku" nasedl prezidentský pár do připraveného historického automobilu, aby se v průvodu mohl vydat na náměstí Antošta z Pardubic. V čele průvodu pochodovali bratři z ČsOL v dobových legionářských uniformách a s praporem ČsOL. Slavnostního průvodu, kterému v hojném počtu přihlíželo úvalské obyvatelstvo, se kromě legionářů a prezidenta Masaryka účastnili i další členového divadelního spolku Oudiv v dobových kostýmech, přestavitelé města, žáci místní základní školy, sokolové, skauti či hasiči.

Program na náměstí začal přednesem básně "Píseň o rodné zemi" od Jaroslava Seiferta, poté se slova ujal moderátor akce, který přivítal všechny přítomné a vyzval starostu města pana Petra Boreckého, aby se společně s představitelem prezidenta Masaryka odebral k nedalekému pomníku padlým v první světové válce, kde proběhl pietní akt. Nejprve byl odhalen obnovený památník místním občanům, u kterého poté položili vzácní hosté věnce a květiny. Za ČsOL pokládal věnec br. Vladimír Kosina s manželkou. Po tónech večerky, se pan starosta přesunul s prezidentem Masarykem k nedávno vysazené Lípě Republiky, aby je společně oficiálně odhalili. Zraky všech se poté upnuly zpět na pódium, kde pěvěcký sbor CHRISTI Úvaly zazpíval „Sláva, sláva“ od Bedřicha Smetany a „Buď zdráva krásná vlasti má“. Moderátor poté z pódia pozdravil i dvě pamětnice vzniku republiky, které se i přes svůj vysoký věk osobně oslav výročí účastnily. Následoval proslov pana starosty Boreckého, kterého u řečnického pultu vystřídal prezident Masaryk. Slavnostní shromáždění ukončila státní hymna. Oslavy poté pokračovaly na náměstí dále doprovodným programem, které zajištovala vystoupení dětí ze Základní školy Úvaly a Městského domu dětí a mládeže Úvaly či vystoupení dechové kapely Jitřenka. Součastí bylo i dobové pohoštění, kterému dominoval pečený vůl, na něhož se stály dlouhé fronty.

text a foto: ses. Marcela Volfová

 

Úvaly slavily v...
Úvaly slavily vznik republiky
Úvaly slavily v...
Úvaly slavily vznik republiky
Úvaly slavily v...
Úvaly slavily vznik republiky
Úvaly slavily v...
Úvaly slavily vznik republiky