Výsadba stromů svobody

Již v roce 1848 se stala lípa, v reakci na frankfurtský sněm a zvolení dubu jako symbolu velkoněmectví, naším oficiálním národním symbolem. A právě na počátku naší mladé republiky v letech 1918 a 1919 byla výsadba lip na stovkách míst jasnou demonstrací podpory mladému státu a důkazem národní svobody. Mohutné výsadby  probíhaly napříč naší domovinou především u příležitosti kulatých výročí vzniku republiky v letech 1928, 1938, 1945 ale též 1968. Letošní 100. výročí tak jasně vybízelo k udržování této tradice a zapojení se do výsadby lip.

Československá obec legionářská na počátku letošního roku navázala spolupráci s Nadací Partnerství, která připravila projekt Stromy svobody 1918–2018. V rámci tohoto projektu bylo stanoveno několik cílů. Prvním z nich bylo zmapování těch stromů, které byly vysazeny v letech 1918–2017. Celkové číslo zmapovaných stromů nakonec přesáhlo úctyhodných 4 000 stromů, z čehož bylo péčí nadace 28 stromů odborně ošetřeno. Krom určení místa těchto dříve vysazených stromů byly též doplněny dobové fotografie a historické kontexty původní výsadby. Tou nejzásadnější částí však byla podpora a propagace výsadby nových stromů a právě do této části se naše legionářská obec zapojila nejvíce. Na základě výzvy, kterou zaslalo Ústředí ČsOL jednotám, se nám nakonec podařilo vysadit 83 nových lip a naše organizace se tak po obcích a školách stala jedním z nejvýraznějších garantů letošní výsadby. Krom jednotlivých výsadeb v místech, kde naše jednoty působí, také došlo ke hromadné výsadbě lip v pražské části Běchovice, kde jsme v rámci výsadby aleje o 100 stromech, zajistili výsadbu 51 z nich. Stromy ČsOL byly též doplněny o informační ceduli, která jasně odkazuje na to, že tyto stromy vysadili novodobí legionáři, lidé s úctou k našim kořenům.

Na závěr nám dovolte poděkovat všem našim jednotám, které se aktivně zapojily do této aktivity a též popřát jejich stromům, aby se jim dařilo a vzkvétaly k připomínce naší republiky.

text: br. Jiří Charfreitag

 

Brno
Brno
Bruntál
Bruntál
Děčín
Děčín
České Budějovic...
České Budějovice
Jindřichův Hrad...
Jindřichův Hradec
Kladno
Kladno
Lipník nad Bečv...
Lipník nad Bečvou
Mělník
Mělník
Postřekov
Postřekov
Valašské Meziří...
Valašské Meziříčí
Zdíky
Zdíky