Odhalení pamětní desky MUDr. Zdeňku Čápovi

V pátek 3. května 2019 byla v Rokycanech na domě, kde bydlel, odhalena pamětní deska MUDr. Zdeňku Čápovi. Slavnostního aktu se zúčastnili členové Československé obce legionářské - jednoty Rokycany, zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu - ZO Rokycany a členové sdružení Rokycanští patrioti. Na zhotovení desky má velký podíl ing. Zdeněk Rataj (velký finanční podíl na zhotovení desky), MUDr. Václav Hejda (duchovní otec celé akce) a akademický sochař Ivan Tichý (autor desky). Velké poděkování patří samozřejmě také současnému majiteli domu Pavlu Čiperovi, který ochotně souhlasil s umístěním desky. 

Čestnou stráž při slavnosti drželi členové ČsOL - jednoty Rokycany a zástupci místního Sokola, v kterém Dr. Čáp aktivně působil. Úvodního slova se ujal ing. Tomáš Rada, místostarosta města Rokycany, o životě a činnosti Dr. Čápa pohovořil MUDr. Václav Hejda.

MUDr. Čáp se narodil v Rokycanech 30. srpna 1904 jako Zdenko Jan Nepomuk Čáp. V dospělosti používal častější verzi svého jména Zdeněk. Lékařskou praxi začal provozovat v Rokycanech od roku 1931. Jednalo se o velice šikovného a navíc oblíbeného lékaře, který za svými pacienty často docházel až do domovů. Pro mnohé z nich byl i psychickou oporou. Byl též smluvním lékařem Československých drah. To jej přivedlo i do odbojové činnosti. Hned od počátku okupace se zapojil do rozšiřování letáků a jiných ilegálních tiskovin. Spolupracoval mimo jiné s Františkem Řehořem, který vedl rokycanskou skupinu Obrany národa.

Spolupráce s železničáři vedla i k nejznámějšímu činu MUDr. Čápa během jeho odbojové činnosti. Právě železničář Václav Stehlík jej požádal o ošetření zraněného parašutisty, který byl na území protektorátu vyslán z Velké Británie. Jednalo se o Ludvíka Cupala z paravýsadku TIN. Cupal seskočil nedaleko vsi Padrť v noci z 29. na 30. dubna 1942. Při doskoku si ale zranil nohu a navíc utrpěl vnitřní zranění. Dostal se do Rokycan na záchytnou adresu k Václavu Stehlíkovi. Když byl doktor Čáp Václavem Stehlíkem požádán o pomoc pro československého parašutistu, okamžitě bez váhání šel ke zraněnému a ošetřil jej. Ludvík Cupal se za pomoci dalšího výsadkáře Vojtěcha Lukaštíka posléze přemístil na Moravu.

Doktorovi Čápovi ale začalo hrozit vážné nebezpečí. U Stehlíků došlo k rodinným rozepřím a díky tomu se Gestapo dozvědělo o pobytu parašutistů z Anglie v jejich domě. Mohlo dojít i k vyzrazení činnosti dr. Čápa. Protože ale nacisté po atentátu na Heydricha spěchali s exemplárním potrestáním zatčených osob, nechali jako první oběť Heydrichiády popravit právě rodinu Stehlíkových. Nacisté je popravili dříve, než z nich brutálními metodami mohli dostat jména dalších napojených lidí. Tím se podařilo zachránit i doktora Čápa. I po takovém nebezpečí se Zdeněk Čáp nezalekl a ve své odbojové činnosti pokračoval až do konce války. Po válce i nadále působil jako lékař. Zemřel 7. března 1984.

Je dobře, že jsme mohli splatit dluh statečnému člověku a důstojně si připomenout jednoho z rokycanských hrdinů. MUDr. Zdeněk Čáp prokázal skutečné vlastenectví a odvahu. Pamětní desku si plně zaslouží.

text: br. Jaroslav Kulhánek

fotografie: Dagmar Kulhánková

 

Odhalení pamětn...
Odhalení pamětní desky MUDr. Zdeňku Čápovi
Odhalení pamětn...
Odhalení pamětní desky MUDr. Zdeňku Čápovi
Odhalení pamětn...
Odhalení pamětní desky MUDr. Zdeňku Čápovi
Odhalení pamětn...
Odhalení pamětní desky MUDr. Zdeňku Čápovi
Odhalení pamětn...
Odhalení pamětní desky MUDr. Zdeňku Čápovi
Odhalení pamětn...
Odhalení pamětní desky MUDr. Zdeňku Čápovi