Připomínání historických událostí první až druhé světové války

I v průběhu letošního podzimu uspořádala liberecká jednota za podpory Libereckého kraje několik vzpomínkových a osvětových akcí, které se věnovaly především významným kulatým a půlkulatým výročím. V rámci projektu "Připomínání historických událostí I. až II. světové války" proto bratři J. Hnělička a V. Kříček uspořádali v Krajské vědecké knihovně v Liberci pětidílný přednáškový cyklus. 

První přednáška na téma "Přepadení Polska v září 1939 a československý odboj" se konala 19. září a zaměřila se především na 80. výročí vypuknutí druhé světové války, vznik Českého a Slovenského legionu i některé jeho příslušníky, pocházející z Libereckého kraje. Dále následovala 17. října přednáška "Vylodění v Normandii a československý odboj", při níž bylo připomenuto 75. výročí operace "Overlord" a participace československého zahraničního odboje.

Dne 29. října na ni navázala přednáška "Československá samostatná obrněná brigáda u Dunkerque 1944-1945", během které bylo vzpomenuto mimo jiné i 75. výročí dvou velikých útoků na německou posádku a také na rodáka z regionu armádního generála Aloise Lišku. Při obou říjnových přednáškách mohli zájemci rovněž zhlédnout výstavku modelů obrněné brigády, kterou zajistil br. J. Zahradník a dále se seznámit s výstrojí a výzbrojí československé zahraniční armády na západě i některých spojeneckých jednotek, o což se postaral br. J. Palič z poděbradské jednoty.

Poté se 13. listopadu uskutečnila přednáška k 80. výročí "17. listopadu 1939", při které byl prezentován domácí odboj v Protektorátu Čechy a Morava a příběh vzniku Mezinárodního dne studentstva. Závěrečná přednáška 27. listopadu s názvem "Boj s Maďary o Slovensko 1919" představila u příležitosti 100. výročí maďarsko-československé války problematiku ustanovování hranic nového státu po prvním světovém konfliktu, podíl československých legionářů i domácího vojska v bojích o Slovensko a nakonec jejich poválečné působení v libereckém regionu. Zmíněna byla Jednota Československé obce legionářské pro Liberec a okolí, Sdružení československých dobrovolců v Podještědí 1918–1919 a v neposlední řadě Svaz československé domobrany z Itálie, odbočka Liberec.

Vyjma přednáškového cyklu jednota vydala v rámci letošního projektu průvodce "Bránili republiku" br. J. Hněličky, ve kterém podrobně shrnul a rozšířil dosavadní poznatky o památních místech bojů na Liberecku a Frýdlantsku. Průvodce naši členové oficiálně představili při zářijových a říjnových vzpomínkových akcích na rok 1938 v Hrádku nad Nisou, Habarticích, Heřmanicích a Srbské. U této příležitosti byly v Habarticích a Heřmanicích zásluhou novoborského předsedy br. J. Doškáře odhaleny dvě nové busty Tomáše Garrigua Masaryka coby dar Československé obce legionářské. K závěru roku se jednotě podařilo vydat měsíční kalendář „Bojovali za vlast“. V něm bratři J. Hnělička, M. Votava a J. Zahradník představili osudy dvanácti příslušníků II. československého zahraničního odboje, kteří pocházeli z Libereckého kraje či v něm po válce žili. Jednalo se například o tankistu Bruna Krause, letce Ottu Pavlů, parašutistu Rudolfa Waltra a nebo WAAFku Edith Weitzenovou.

text a foto: br. Jan Hnělička

Připomínání his...
Připomínání historických událostí první až druhé světové války
Připomínání his...
Připomínání historických událostí první až druhé světové války
Připomínání his...
Připomínání historických událostí první až druhé světové války