Vznik samostatného čs. státu si připomněli i vojáci v Lotyšsku

Vojáci 5. úkolového uskupení Armády České republiky eFP (enhanced Forward Presence - alianční předsunutá přítomnost) ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Rize oslavili výročí na základně Adazi. Československá obec legionářská jim k tomu poskytla dvojjazyčnou výstavu "Vznik samostatného Československa", informační materiály a propagační předměty. 

V rámci oslav proběhl slavnostní nástup za účasti zastupujícího vojenského přidělence v Litvě majora Martina Psíka a velitelů všech států působících v rámci eFP na území Lotyšska. V průběhu slavnostního nástupu byl přečten rozkaz ministra obrany Lubomíra Metnara k 28. říjnu. Velitel 5. úkolového uskupení v Lotyšsku kapitán Jiří Pudil udělil písemné pochvaly a pamětní mince českým vojákům za dosavadní vzorné plnění úkolů v rámci zahraniční operace.

"28. říjen je pro Českou republiku jedním z nejvýznamnějších dnů v historii, proto jsme se rozhodli ho oslavit i tady v Lotyšsku. Velké poděkování patří Československé obci legionářské a české ambasádě v Rize, které poskytly historické materiály k příležitosti založení Československa. Rovněž patří poděkování českému velvyslanci v Kanadě, který zpracoval dokumentární film k tomuto dni," prohlásil Pudil, velitel českého kontingentu v Lotyšsku.

Alianční předsunutá přítomnost je jedním z hlavních výstupů Varšavského summitu NATO z července 2016. Spočívá ve vytvoření čtyř bojových uskupení v síle posíleného praporu, umístěných v Polsku pod vedením USA, v Litvě pod vedením Německa, v Lotyšsku pod vedením Kanady a v Estonsku pod vedením Velké Británie. Konkrétní vojenský příspěvek členských států je potvrzením národního závazku, vyplývajícího z principu kolektivní obrany NATO.

text a foto: 5. úkolové uskupení AČR v Lotyšsku

Vznik samostatn...
Vznik samostatného čs. státu si připomněli i vojáci v Lotyšsku
Vznik samostatn...
Vznik samostatného čs. státu si připomněli i vojáci v Lotyšsku
Vznik samostatn...
Vznik samostatného čs. státu si připomněli i vojáci v Lotyšsku
01 Vznik samost...
01 Vznik samostatného čs. státu si připomněli i vojáci v Lotyšsku
02 Vznik samost...
02 Vznik samostatného čs. státu si připomněli i vojáci v Lotyšsku
03 Vznik samost...
03 Vznik samostatného čs. státu si připomněli i vojáci v Lotyšsku
04 Vznik samost...
04 Vznik samostatného čs. státu si připomněli i vojáci v Lotyšsku
05 Vznik samost...
05 Vznik samostatného čs. státu si připomněli i vojáci v Lotyšsku