SJEZD 2021: Slavnostní odpoledne na Vítkově

Sobotní odpoledne 4. září na Vítkově patřilo široké veřejnosti, pro kterou byl připraven velmi pestrý program, ve kterém se odráželo jak uplynulých 100 let Československé obce legionářské, tak století našich moderních vojenských dějin a naše role v boji za svobodu a demokracii. 

Od 14. hodiny probíhala v budově Národního památníku na Vítkově řada tematických setkání a ve Slavnostní síni také přednášky a prezentace, které zájemce až do podvečerních hodin seznamovaly s problematikou novodobých zahraničních misí, s působením našich jednotek za druhé světové války na západě a východě, a v neposlední řadě také s rolí československých legionářů za první světové války. Zároveň se jednalo o výjimečnou příležitost, při níž se setkávali váleční veteráni, bývalý příslušníci AČR, ale také potomci po účastnících první a druhé světové války.

V průběhu celé soboty byl pro návštěvníky zpřístupněn v parku před Národním památníkem na Vítkově vojenský tábor, v němž se prolínaly jednotlivé úseky naší vojenské historie od té legionářské, přes druhý odboj, až po dnešní Armádu ČR, která akci podpořila mimo jiné představením několika typů ze své bojové techniky. Nechyběly zde ale ani vozy z druhé světové války, z nichž se řada účastnila dopoledního manifestačního průvodu. Výrazným lákadlem byla nepochybně maketa Spitfiru, která se nacházela při dobovém táboru.

Na jednotlivých stanovištích mohli návštěvníci obdivovat vojenskou výstroj a výzbroj a vyslechnout výklad stejnokrojovaných členek a členů několika spolků a klubů vojenské historie, kteří již od pátečního podvečera připravovali své prezentace tak, aby bylo v sobotu již vše nachystáno pro širokou veřejnost. Při dobovém táboře nechyběla ani panelová výstava k 100 letům ČsOL, která byla poprvé k vidění nedlouho před tím na náměstí Míru v Praze.

Vše v průběhu dne dotvářely soutěže pro děti či dynamické ukázky včetně výcviku MUSADO, který prezentovali studenti Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO z Moravské Třebové, která hrdě nese čestný název „Škola Československé obce legionářské“. Na vrchu Vítkov nechyběly ani propagační stánky ČsOL, ale také Aktivní zálohy AČR či vzdušných sil. Na tomto místě je třeba rovněž připomenout, že od konce srpna byl v Praze, konkrétně na nádraží v Bubnech, veřejnosti přístupný Legiovlak, který do hlavního města zamířil právě proto, aby svou přítomností podpořil pořádání VI. manifestačního sjezdu ČsOL.

Početné zástupy malých i velkých návštěvníků, kteří 4. září zavítali na Vítkov, měli možnost díky spolupráci desítek členek a členů ČsOL a klubů vojenské historie shlédnout v průběhu sobotního odpoledne atraktivní a zajímavý program, který zároveň důstojně provedl každého zájemce více než stoletou historií našich vojenských dějin. Všem, kteří se větším či menším dílem zasloužili o prezentace na Vítkově a hladký průběh celého programu, patří velký dík.

text: br. Jiří Filip

foto: Robin Štrégl

Slavnostní odpo...
Slavnostní odpoledne na Vítkově
Slavnostní odpo...
Slavnostní odpoledne na Vítkově
Slavnostní odpo...
Slavnostní odpoledne na Vítkově
Slavnostní odpo...
Slavnostní odpoledne na Vítkově
Slavnostní odpo...
Slavnostní odpoledne na Vítkově
Slavnostní odpo...
Slavnostní odpoledne na Vítkově
Slavnostní odpo...
Slavnostní odpoledne na Vítkově
Slavnostní odpo...
Slavnostní odpoledne na Vítkově
Slavnostní odpo...
Slavnostní odpoledne na Vítkově
Slavnostní odpo...
Slavnostní odpoledne na Vítkově
Slavnostní odpo...
Slavnostní odpoledne na Vítkově
Slavnostní odpo...
Slavnostní odpoledne na Vítkově
Slavnostní odpo...
Slavnostní odpoledne na Vítkově
Slavnostní odpo...
Slavnostní odpoledne na Vítkově