SJEZD 2021: Závěrem VI. manifestačního sjezdu ČsOL

Sobotní večer představoval zakončení dvou slavnostních dní, jimiž si ČsOL připomněla 100 let své existence. Nesl se již v neformálním duchu, aby účastníci manifestačního sjezdu měli možnost po náročném programu zhodnotit v přátelské atmosféře historické okamžiky, jimž byli posledních dnech a hodinách svědky, ale i součástí. 

Zároveň však tento pozdní čas představoval i příležitost k dalšímu předávání ocenění. Často těm, kteří se po celé dva dny podíleli na přípravě a organizaci sjezdového programu. V Slavnostní síni Národního památníku na Vítkově tak měl tajemník ukončeného projektu LEGIE 100 a zároveň vedoucí pokračujícího projektu Legiovlak br. Jiří Charfreitag spolu s řídícím tajemníkem ČsOL br. Milanem Mojžíšem příležitost ocenit celou řadu mužů a žen, kteří v uplynulých letech spolupracovali na projektu LEGIE 100 a významnou měrou se zasloužili o jeho celorepublikový úspěch. Bez desítek, ba stovek těchto obětavých spolupracovníků by bylo naplnění celého projektu jen těžko představitelné. Dalším z nich byl tak vyjádřen dík, a to ve chvíli, kdy již všichni věděli, že i VI. manifestační sjezd ČsOL proběhl zdárně.

Stejně uvolněná atmosféra tou dobou panovala i v sídle ČsOL na I. P. Pavlova, kam se přesunulo vedení ČsOL s řadou účastníků sjezdu. Večer se všichni setkali ve Velkém sále hotelu Legie, kam zavítali i pozvaní hosté nejen z řad spolků, ale i dalších partnerských organizací a institucí. Společný večer byl určen družné zábavě, ale přece jen i zde na počátku proběhl krátký formální program, jehož součástí bylo opět oceňování přítomných osobností.

Předseda ČsOL br. Pavel Budinský využil této příležitosti, aby všem poděkoval za důstojnou účast na sjezdu, který opět ukázal na veřejnosti, že ČsOL je silnou a jednotnou organizací. Ostatně i on si vyslechl řadu gratulací a poděkování.

Hřebem krátkého úvodu večera bylo vystoupení představitelů Nadácie M. R. Štefánika včele s prof. Dušanem Bakošem, kteří Čs. obci legionářské věnovali odlitek busty M. R. Štefánika, jejíž originál nově zdobí Štefánikův památník v Dolnom Kubíně. Předseda br. Budinský s upřímným díkem dar přijal a celé vystoupení našich slovenských spolupracovníků se setkalo s bouřlivým potleskem publika. Neformální setkání poté pokračovalo do pozdních hodin, při kterém přítomní využili možnosti si popovídat a konečně si po náročném programu trochu oddechnout. Setkání „na hotelu“ se tak stalo příjemnou tečkou po úspěšném VI. manifestačním sjezdu ČsOL. 

text: br. Jiří Filip

foto: Robin Štrégl, ses. Marcela Volfová, ses. Marcela Tolarová

Závěrem VI. man...
Závěrem VI. manifestačního sjezdu ČsOL
Závěrem VI. man...
Závěrem VI. manifestačního sjezdu ČsOL
Závěrem VI. man...
Závěrem VI. manifestačního sjezdu ČsOL
Závěrem VI. man...
Závěrem VI. manifestačního sjezdu ČsOL
Závěrem VI. man...
Závěrem VI. manifestačního sjezdu ČsOL
Závěrem VI. man...
Závěrem VI. manifestačního sjezdu ČsOL
Závěrem VI. man...
Závěrem VI. manifestačního sjezdu ČsOL