Hold Mikuláši Končickému

Dne 13. prosince uplynulo již šest let od smrti čestného předsedy Jednoty Československé obce legionářské Ostrava 1 br. genpor. Mikuláše Končického, účastníka protinacistického odboje, velitele tanku a později i tankové čety 1. československé samostatné tankové brigády v SSSR, čestného občana města Ostravy a nositele Řádu Bílého lva II. třídy. 

Mikuláš Končický se narodil roku 1925 do české rodiny na Volyni, kde zažil tragická léta sovětské i německé nadvlády. V březnu 1944 využil příležitosti, přihlásil se do československého zahraničního vojska a zanedlouho již bojoval proti Němcům z pod pancíře tanku T-34 v Dukelské, Jaselské a konečně i v Ostravsko-opavské operaci.

„Bylo pod mrakem, na přelomu světla a tmy. Jeli jsme k vesnici Kouty na Opavsku v široké rojnici na plný plyn,“ vzpomínal po letech. "Uvolněné pásy dřely o pancíře a rojnice tanků před sebe sypala snopy jisker. Byl to démonický pohled! Jako by se polem řítili pohádkoví draci." Přes zarputilý odpor Němců se na konci dubna 1945 českoslovenští obrněnci probili po boku Rudé armády až do Ostravy. 

Mezi nimi byl i stroj Mikuláše Končického, kterému se průmyslová metropole později stala domovem a roku 2015 i místem posledního odpočinku. A právě nad hrobem na vítkovickém hřbitově mu v den úmrtin vzdali položením květinových darů hold členové Jednoty Ostrava 1. Chybět při tom nemohli zástupci Krajského vojenského velitelství Ostrava, stejně jako vojáci z Přáslavic - příslušníci 73. tankového praporu "Hanáckého" - pro něž je Mikuláš Končický patronem a trvalým vzorem.

text: br. Martin Lokaj

foto: prap. Pavel Pandolarovský, KVV Ostrava

Hold Mikuláši K...
Hold Mikuláši Končickému
Hold Mikuláši K...
Hold Mikuláši Končickému
Hold Mikuláši K...
Hold Mikuláši Končickému
Hold Mikuláši K...
Hold Mikuláši Končickému