Den legií v Přešticích

Letošní 100. výročí založení Československé obce legionářské chtěli členové plzeňské jednoty ČsOL připomenout akcemi pro veřejnost a navázat na tradici Dní legií, které se konaly během první republiky. Ve středu 17. listopadu 2021, v Den boje za svobodu a demokracii připadající na Mezinárodní den studentstva, se tak konal Den legií v Přešticích. 

Akce se začala rodit již na červnovém Dni legií v Blovicích, kde členy jednoty oslovil přeštický rodák Martin Rybár s plánem uspořádat obdobnou akci také v Přešticích. Den legií se začal připravovat s podporou městského úřadu ve spolupráci s Kulturním a komunitním centrem Přeštice. Akce původně plánovaná jako vnitřní se s ohledem na zhoršenou pandemickou situaci musela uskutečnit jako venkovní, a to na dvoře Městského úřadu Přeštice. Od 10 hodin dopoledne tak návštěvníky očekávali členové Jednoty Československé obce legionářské z Plzně v historických stejnokrojích a s výstavami zaměřenými na vývoj československého vojenství od legionářů přes vojáky meziválečné armády po druhý zahraniční odboj z let druhé světové války. Vše uzavírala výstava věnovaná současné Armádě České republiky, která své bojové tradice čerpá právě od československých vojáků z první a druhé světové války. Bratry z jednoty posílili členové Klubu vojenské historie Hraničářský prapor 6 "Sibiřských úderníků" i jednotlivci.

Na menší návštěvnosti se podepsalo mrazivé počasí a zřejmě i pandemická situace. Přesto si svou cestu do dvora přeštické radnice našlo několik desítek lidí, mladých i starších, včetně rodin s dětmi. Ti si mohli důkladně prohlédnout (i osahat) vybavení československých legionářů z Ruska, Francie a Itálie, vojáků československé armády z meziválečného období, příslušníků druhého československého zahraničního odboje ze západu, východu i Blízkého Východu, či nejnovější součástky vybavení našich současných ozbrojených sil. A to od zbraní a výstroje, přes stejnokroje až po věci osobního vybavení, které vojáci nosili v batozích a brašnách a nejsou tak obvykle k vidění. Každý si tak našel to své a výstavy se těšili velkému zájmu. Uniformovaní účastníci k vystaveným předmětům navíc poskytovali náležitý výklad.

Během dne se za členy ČsOL zastavilo také několik potomků československých legionářů z let první světové války. Díky chytrému telefonu a elektronické databázi, kterou ČsOL spravuje a neustále aktualizuje, bylo možné hned na místě najít základní údaje k jednotlivým legionářům a následně se domluvit na další výměně dat a materiálů. I takový byl přesah Dne legií v Přešticích.

Zájemců o vojenskou historii neubylo ani po oficiální konci venkovní prezentace, proto se se s výklady pokračovalo dále, i když se již značně setmělo. Před pátou hodinou odpoledne již bylo potřeba vše sbalit, neboť pokračováním akce byl pietní akt u pomníku obětem světových válek v podobě sochy prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka, který se nachází na Masarykovo náměstí, jen pár kroků od budovy radnice. Tři členové ČsOL v historických stejnokrojích zajistili čestnou stráž, další k pomníku položili věnec jménem plzeňské jednoty. O pěkný hudební doprovod se postaralo hudební těleso Základní umělecké školy Přeštice. Pietou konanou u příležitosti státního svátku 17. listopadu byla zakončena vzpomínka na oběti první u druhé světové války, někdejší členy legionářské Obce, a akce Den legií v Přešticích. Potom už byl čas na cestu domů a rozmrzání.

Dle okamžitých ohlasů na místě zaznamenala akce zájem u přeštické veřejnosti a dle zájmu některých zastupitelů nelze vyloučit opakování v některém jiném ročním období a s větším dosahem. Plzeňským legionářům bude potěšení.

text: br. Petr Tolar

foto: br. Petr Maxim, br. Petr Tolar

Den legií v Pře...
Den legií v Přešticích
Den legií v Pře...
Den legií v Přešticích
Den legií v Pře...
Den legií v Přešticích
Den legií v Pře...
Den legií v Přešticích
Den legií v Pře...
Den legií v Přešticích
Den legií v Pře...
Den legií v Přešticích
Den legií v Pře...
Den legií v Přešticích
Den legií v Pře...
Den legií v Přešticích
Den legií v Pře...
Den legií v Přešticích
Den legií v Pře...
Den legií v Přešticích
Den legií v Pře...
Den legií v Přešticích
Den legií v Pře...
Den legií v Přešticích
Den legií v Pře...
Den legií v Přešticích
Den legií v Pře...
Den legií v Přešticích
Den legií v Pře...
Den legií v Přešticích
Den legií v Pře...
Den legií v Přešticích
Den legií v Pře...
Den legií v Přešticích
Den legií v Pře...
Den legií v Přešticích
Den legií v Pře...
Den legií v Přešticích
Den legií v Pře...
Den legií v Přešticích
Den legií v Pře...
Den legií v Přešticích
Den legií v Pře...
Den legií v Přešticích
Den legií v Pře...
Den legií v Přešticích
Den legií v Pře...
Den legií v Přešticích
Den legií v Pře...
Den legií v Přešticích
Den legií v Pře...
Den legií v Přešticích
Den legií v Pře...
Den legií v Přešticích
Den legií v Pře...
Den legií v Přešticích
Den legií v Pře...
Den legií v Přešticích
Den legií v Pře...
Den legií v Přešticích