Křest publikací popisujících účast žen v československém zahraničním odboji

Křest třech letos vydaných publikací, které se zabývají účastí žen v československém zahraničním odboji během druhé světové války, se konal 7. prosince 2021 v klubovně hotelu Legie – v sídle Československé obce legionářské – a přišlo na něj na 50 zájemců o vojenskou historii. 

Úvodní slovo přednesl organizační tajemník ČsOL br. Jiří Filip, který všechny přítomné přivítal a zdůraznil, že klubovna ČsOL je symbolické místo, a tedy dobře vybrané, protože se zde scházeli druhováleční veteráni a veteránky. Celkem se při té příležitosti křtily hned tři knihy: Marie Ljalková a Vanda Biněvská, československé legendy s odstřelovačskou puškou a Ve stínu mužů, obě dvě od dvojice autorů Aleny Flimelové a Romana Štéra, a kniha I ženy chtěly bojovat! od Karolíny Stegurové.

Za kmotry knih byli pozváni brigádní generálka Lenka Šmerdová a armádní generál v. v. Petr Pavel. Paní generálka ve svém vystoupení zmínila úlohu žen v dnešní Armádě České republiky, kde slouží 1 700 žen, což je 13,5 %. Je to úctyhodné i v rámci spojeneckých armád NATO. V současné době mají ženy v armádě své místo a jsou rozhodně přínosem. Ženy, které bojovaly na východní i západní frontě druhé světové války, jsou hodné obdivu a úcty, ať už vykonávaly funkci spojařek, zdravotnic apod. Generál Pavel zmínil, že tyto ženy byly opomíjenými osobnostmi československého vojenství. Připomenul, že mnoho žen dosáhlo během vojenských konfliktů obrovských reputací za to, co dokázaly. Máme dnes na čem stavět. Dnes jsou ženy pilotky a slouží i ve vysokých vojenských hodnostech. Z pohledu NATO ženy přinesly do jednání rovinu, která posouvá dění dále. Historik Prokop Tomek hovořil o úloze žen v ozbrojených silách, ženy-průkopnice dokázaly bojovat při komplikovaných situacích, podstupovaly zimu, hlad a byly poznamenány i psychicky. Historička a autorka Karolína Stegurová objasnila úlohu žen v době války, kdy nastupovaly jako kancelářské síly, kuchařky, ale postupně přibývaly i další profese – opravovaly tanky, balily padáky a tím uvolňovaly ruce mužům. Historička a autorka Alena Flimelová podotkla, že by knihy nemohly vzniknout bez vyprávění veteránů a jejich rodin.

Křtu se ujali brigádní generálka Šmerdová a armádní generál Pavel. Křtilo se symbolicky – vodkou knihy o ženách bojujících na východní frontě a ginem kniha o ženách bojujících na západní frontě. Mottem tohoto setkání bylo předávání paměti. Na závěr akce bylo možné navzájem porozprávět a nechat si pokřtěné knihy podepsat přítomnými autory.

Poděkování patří Československé obci legionářské, Společnosti Ludvíka Svobody, Nakladatelství Academia, autorkám a autorovi i všem, kteří se na vzniku těchto zajímavých knih podíleli.

Byla jsem ráda, že kniha o československých snajperkách vyšla. V roce 2009, při setkání s válečnou veteránkou Věrou Biněvskou-Holubevou, jsme si povídali o její sestře Vandě, na kterou se tady pozapomnělo a jak ji to velmi mrzí. Navrhla jsem jí, že naše Jednota ČsOL v Kladně požádá o dotaci na střeleckou soutěž ze samopalu pojmenované na její počest, a tak od roku 2010 střílíme ze samopalu a fotka Vandy se snajperskou puškou je vždy s námi. Samozřejmě také nikdy nechyběli rodinní příslušníci. Pravidelně se zúčastňuje její sestra Věra Biněvská-Holubeva. Letos se konal 11. ročník, a protože se tak stalo u příležitosti 100. výročí vzniku ČsOL, bylo to velmi slavnostní. Vítězky a vítězové obdrželi medaile a krásné poháry a všichni pamětní listy s Vandinou fotografií.

text: ses. Eva Armeanová

foto: br. Stanislav Pítr 

Křest publikací...
Křest publikací popisujících účast žen v československém zahraničním odboji
Křest publikací...
Křest publikací popisujících účast žen v československém zahraničním odboji
Křest publikací...
Křest publikací popisujících účast žen v československém zahraničním odboji
Křest publikací...
Křest publikací popisujících účast žen v československém zahraničním odboji
Křest publikací...
Křest publikací popisujících účast žen v československém zahraničním odboji
Křest publikací...
Křest publikací popisujících účast žen v československém zahraničním odboji