BÖHM *19.11.1898

Přijmení:BÖHM

Datum narození:19.11.1898

Obec narození:Libhošť

Okres narození:Nový Jičín

Domovská obec:Libhošť

Domovský okres:Nový Jičín

Vzdělání:ob.

Zaměstnání:rolník

Datum zájetí:4.11.1918

Hodnost v době zájetí:střelec

Datum zařazení do legií:15.2.1919

Jednotka v době zařazení:33.p.pl.

Hodnost v době zařazení:střelec

Poslední útvar v legiích:33p.pl.

Poslední hodnost v legiích:střelec

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.