BONDY Karel *7.2.1894

Jméno:Karel

Přijmení:BONDY

Datum narození:7.2.1894

Obec narození:Praha

Okres narození:Praha

Domovská obec:Praha

Domovský okres:Praha

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:dělostřelectvo

Datum zájetí:4.11.1918

Hodnost v době zájetí:nadporučík

Datum zařazení do legií:1.12.1918

Jednotka v době zařazení:7.pl.pol.děl.

Hodnost v době zařazení:poručík

Zdroj informací: osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.