GRÜNBERGER Alexandr *17.12.1894

Jméno:Alexandr

Přijmení:GRÜNBERGER

Datum narození:17.12.1894

Obec narození:Třebíč

Okres narození:Třebíč

Domovská obec:Třebíč

Domovský okres:Třebíč

Vzdělání:ob. 5 gym. 8 univ. 2 sem.

Zaměstnání:právník

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:88.p.pl.

Hodnost v době zájetí:kadet

Datum podáni prihlášky do legií:5.11.1919

Datum zařazení do legií:5.11.1919

Jednotka v době zařazení:sborný odd VEÚ

Hodnost v době zařazení:pracovník

Zdroj informací: legionářský poslužný spis

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.