GRÜNBERGER Leo *4.6.1888

Jméno:Leo

Přijmení:GRÜNBERGER

Datum narození:4.6.1888

Obec narození:Třebíč

Okres narození:Třebíč

Domovská obec:Třebíč

Domovský okres:Třebíč

Vzdělání:ob. 5 reálka 4 odb. 3

Zaměstnání:velkoobchodník

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:14.zem.p.pl.

Hodnost v době zájetí:šikovatel

Datum podáni prihlášky do legií:2.6.1919

Misto podáni prihlášky do legií:Krasnojarsk

Datum zařazení do legií:2.6.1919

Jednotka v době zařazení:štáb čsl.vojsk

Hodnost v době zařazení:pracovník

Zdroj informací: legionářský poslužný spis

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.