GURINENKO Petr *1889

Jméno:Petr

Přijmení:GURINENKO

Datum narození:1889

Okres narození:Rusko

Domovská obec:Lesky

Domovský okres:Kyjev Kyjevská gubernie

Vzdělání:analfabet

Zaměstnání:rolník

Datum zařazení do legií:9.1917

Jednotka v době zařazení:div.vozat.

Hodnost v době zařazení:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.