GUSEV Jan *26.1.1895

Jméno:Jan

Přijmení:GUSEV

Datum narození:26.1.1895

Obec narození:Oděssa

Okres narození:Oděssa, Rusko

Domovská obec:Oděssa

Domovský okres:Oděssa, Rusko

Vzdělání:reálka odb.

Zaměstnání:technolog

Vyznání:prav.

Datum podáni prihlášky do legií:11.9.1918

Datum zařazení do legií:10.9.1918

Jednotka v době zařazení:let.odd.

Hodnost v době zařazení:poručík

Konec v legiích:18.1.1919

Poslední útvar v legiích:let.odd.

Poslední hodnost v legiích:poručík

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.