GUSOV Spiridor *

Jméno:Spiridor

Přijmení:GUSOV

Jednotka v době zařazení:6.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.