GUSTI Josef *

Jméno:Josef

Přijmení:GUSTI

Obec narození:Komárov

Okres narození:Opava

Domovská obec:Komárov

Domovský okres:Opava

Datum zařazení do legií:9.12.1918

Jednotka v době zařazení:7.zdrav.oddíl

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.