GUT Jaroslav *16.11.1890

Jméno:Jaroslav

Přijmení:GUT

Datum narození:16.11.1890

Obec narození:Oleška

Okres narození:Praha

Domovská obec:Žižkov

Domovský okres:Praha

Vzdělání:ob. 2 mě. 3 odb. 2

Zaměstnání:hosp.adjunkt

Vyznání:pravosl.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:28.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:102.p.pl.

Datum zájetí:24.9.1915

Hodnost v době zájetí:desátník

Datum podáni prihlášky do legií:17.8.1916

Misto podáni prihlášky do legií:Kyjev

Datum zařazení do legií:10.8.1916

Jednotka v době zařazení:1.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:30.7.1920

Poslední útvar v legiích:2.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích:desátník

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.