GUT Jiří *29.2.1896

Jméno:Jiří

Přijmení:GUT

Datum narození:29.2.1896

Obec narození:Uhřiněves

Okres narození:Praha

Domovská obec:Uhřiněves

Domovský okres:Praha

Vzdělání:reálka 5 obch. ak. 4

Zaměstnání:úředník

Vyznání:řím.kat.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:15.p.pl.

Datum zájetí:17.10.1915

Hodnost v době zájetí:četař j.d.

Datum podáni prihlášky do legií:7.1917

Misto podáni prihlášky do legií:Kurgan

Datum zařazení do legií:8.10.1917

Jednotka v době zařazení:5.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:10.7.1920

Poslední útvar v legiích:5.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích:poručík

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.