HABEŠ Josef *26.1.1886

Jméno:Josef

Přijmení:HABEŠ

Datum narození:26.1.1886

Obec narození:Ostroh

Okres narození:Volyňská gub. Ostroh

Domovská obec:Manitowoe

Domovský okres:Wisconsion

Vzdělání:ob.

Zaměstnání:truhlář

Vyznání:svobodomyslný

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:nesloužil

Datum podáni prihlášky do legií:22.8.1918

Misto podáni prihlášky do legií:USA

Datum zařazení do legií:5.10.1918

Jednotka v době zařazení:23.p.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:14.8.1919

Poslední útvar v legiích:23.p.pl.

Poslední hodnost v legiích:desátník

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.