HAITL Jaroslav *18.10.1887

Jméno:Jaroslav

Přijmení:HAITL

Datum narození:18.10.1887

Obec narození:Partutovice

Okres narození:Hranice

Domovská obec:Moravská Ostrava

Domovský okres:Ostrava

Vzdělání:reálka 5

Zaměstnání:čet.strážmistr

Vyznání:řím.kat.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:10.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:10.p.pl.

Datum zájetí:25.12.1914

Hodnost v době zájetí:šikovatel

Misto podáni prihlášky do legií:Omsk

Datum zařazení do legií:11.10.1918

Jednotka v době zařazení:5.nemocnice

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:20.1.1921

Poslední útvar v legiích:5.nemocnice

Poslední hodnost v legiích:četař

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
LAPÁČEK, Jiří, ed. Rodáci a občané okresu Přerov v československé legionářské armádě v letech 1914-1920. Přerov: Muzeum Komenského, 2001.

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře