HAJDA Čeněk *26.6.1892

Jméno:Čeněk

Přijmení:HAJDA

Datum narození:26.6.1892

Obec narození:Malenovice

Okres narození:Uherské Hradiště

Domovská obec:Jarošov

Domovský okres:Uherské Hradiště Banská Bystrica

Vzdělání:prům. 4

Zaměstnání:stav.technik

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:25.zem.p.pl.

Datum zájetí:17.9.1915

Hodnost v době zájetí:poručík

Datum zařazení do legií:20.8.1916

Jednotka v době zařazení:7.p.pl.

Hodnost v době zařazení:podporučík

Konec v legiích:1920

Poslední útvar v legiích:let.odd.

Poslední hodnost v legiích:major

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře