HAJDA Josef *20.1.1879

Jméno:Josef

Přijmení:HAJDA

Datum narození:20.1.1879

Obec narození:Pulčín

Okres narození:Uherský Brod

Domovská obec:Pulčín

Domovský okres:Uherský Brod

Zaměstnání:rolník dělník

Vyznání:řím.kat.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:25.dom.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:25.dom.p.pl.

Datum zájetí:24.11.1917

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum podáni prihlášky do legií:31.3.1918

Misto podáni prihlášky do legií:Padula

Datum zařazení do legií:5.5.1918

Jednotka v době zařazení:31.p.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:20.4.1920

Poslední útvar v legiích:31.p.pl.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře
BALETKA, Ladislav, POMKLA, Zdeněk. Českoslovenští legionáři 1914-1920: rodáci a občané okr. Vsetín. Vsetín: OkÚ, 2001.

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře