HAJDN Karel *5.9.1884

Jméno:Karel

Přijmení:HAJDN

Datum narození:5.9.1884

Obec narození:Oseč

Okres narození:Příbram

Domovská obec:Praha

Domovský okres:Praha

Zaměstnání:sladovník

Datum zařazení do legií:17.6.1919

Jednotka v době zařazení:24.p.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.