HÁJEK Ferdinand *7.12.1896

Jméno:Ferdinand

Přijmení:HÁJEK

Datum narození:7.12.1896

Obec narození:Praha

Okres narození:Praha

Domovská obec:Brandýs nad Orlicí

Domovský okres:Vysoké Mýto

Vzdělání:ob. 4 mě. 3 reálka 2

Zaměstnání:obch.příručí

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:30.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:30.p.pl.

Datum zájetí:7.6.1916

Hodnost v době zájetí:vojín

Datum podáni prihlášky do legií:27.2.1918

Datum zařazení do legií:9.5.1918

Jednotka v době zařazení:2.oms.poch.pr.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:22.10.1921

Poslední útvar v legiích:4.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.