HÁJEK František *13.12.1884

Jméno:František

Přijmení:HÁJEK

Datum narození:13.12.1884

Obec narození:Lutotín

Okres narození:Prostějov

Domovská obec:Kostelec na Hané

Domovský okres:Prostějov

Vzdělání:ob. prům.

Zaměstnání:krejčí

Vyznání:řím.kat.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru:54.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zájetí:54.p.pl.

Hodnost v době zájetí:svobodník

Datum zařazení do legií:16.5.1918

Jednotka v době zařazení:6.stř.pl.

Hodnost v době zařazení:vojín

Konec v legiích:27.1.1920

Poslední útvar v legiích:štáb čsl.vojsk

Poslední hodnost v legiích:vojín

Zdroj informací: legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.